Yazıları

ÖNER ÜNALAN'IN YAZILARI (Seçmeler)[i]

"Değintiler"
Denemeler
İncelemeler
Önsözler, Sunuşlar
Söyleşiler
Tanıtma Yazıları
Tartışma Yazıları


"Değintiler"
Bağnazlık Gerekli Olabilir mi?
Banazlı Pir Sultan Bilmedi Bu Hüznü
Enflasyonlu Düşünceler
Günlüklü Düşünceler
Kural Gücü
Masallı Düşünceler
Nâzım Hikmet'in Kemikleri ve Yurttaşlığı
Özelleştirme Neden Yağma Değildir?
Özgürlük, Aşk, Şiir
Sanatçılar Kıskanç mı Olur?
Şiir Ucuzlatılmak İsteniyor
Ve'li Düşünceler
Denemeler
Anday'ın Denemelerinde İnsan
Çevirmenlik Kutsuzluktur
Dil Geliştirme, Güdümbilim, Bilgisayar
Dil ve İfade
"Diyalektiğin Biçimselleştirilmesi Sorunu"
Dize ve Şiir
Konuşmacı Olarak Külebi'nin Özellikleri
Söze Özgürlük, Barışa Şiir
İncelemeler
Batı Dillerinin Önekli Sözcüklerine Karşılık Bulma Sorunu
Batı Kaynaklı Sözcükler Sorunu
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmada Yöntem Üzerine
Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Einstein
"Çevirmek" ve "Dil Yenilemek" Üzerine
Darwin Ne Yaptı?
Dil Sorunu ve Dilsel Sorun
Gerekseme mi, Gereksinim mi?
Güneş-Dil Teorisi Üstüne
Halk Dili Üzerine
Lenin ve Dil
Nâzım Hikmet'in 73. Mektubu Üstüne
Nâzım Hikmet'le İlgili Anı Kitaplarının Nesnellik Değeri
Sizler ve Bizler
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Üzerine
TDK Kurultayı Dolayısıyla Notlar
Türkçede "Ve"
Türkçenin Olumsuz Sözcük Sorunu
Türkiye'de Köylülüğün Dağılımı
Yasayla Türk Dili Kullandırımı
Önsözler, Sunuşlar
Önsöz ("Darwin Ne Yaptı?" | Öner Ünalan)
Önsöz ("Dil Günlüğü" | Ragıp Gelencik)
Önsöz ("Dil ve Politika" | Ragıp Gelencik)
Önsöz ("Din Üstüne" | V. I. Lenin)
Sunuş ("1902 Doğumlular" | Ernst Glaeser)
Söyleşiler
110 yıl yok sayıldı | Cem Gurbetoğlu ve Ezgi Aksoy
"Anadolu insanının garip romantizmini yansıtmaya çalıştım" | İsmail Sadık
Hikayede Yeni Bir Ad: Öner Ünalan | Dost (dergi)
Köy Enstitüleri | Çağdaş Atılım (dergi)
Ragıp Gelencik'le Konuşma | Vecihi Timuroğlu
Tanıtma Yazıları
Anlatmaya Doymayan Öykücü
"Antilaikliğin Önlenmeyen Yükselişi"
Doğanın Diyalektiği
Kitaplarıyla Vecihi Timuroğlu
Klasiklerden Bir Derleme Dolayısıyla
Oylumu Küçük, Değeri Büyük Bir Yapıt
Öz Türkçe Sözlük (Genişletilmiş 12. Baskı)
Seksüel Seçme
Şiirlerinde Doğan Öz
"Tartışılan Sözcükler"
"Yorganımı Sıkı Sar"
Tartışma Yazıları
Anlamdaş Sözcükler ve Dilde Varsıllık
Atatürkçülük Adına
Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine
Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine (II)
Dile Buyruk Vermek ve Ötesi
Dilsel Tartışmalar Üzerine Notlar
Günah Tekesi Türkçe
"Literature"den "Yazın"a
Neden Yana, Neye Karşı?
Paşa'sız TDK Kurultayı Dolayısıyla Söyleşi
Sıkıntıdan Yarım Bırakılmış Bir Yazı
"Şiirin Kürt Sorunu" Olmaz
TDK Kurultayından Beklenen
Yanılgı Çeşitlemeleri

i Öner Ünalan'ın siteye eklenen yazıları, sitenin 'Ana Sayfa'sında yer alan 'Son Eklenen Yazılar' başlığı altında izlenebilir.