Kitapları

DİL VE POLİTİKA

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Önsöz
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Ragıp Gelencik, "Dil ve Politika" (1. baskı, Fe Yayınları, Ankara, Kasım 1993, 192 sayfa).

[Sayfa başı]


İçindekiler[i]

Önsöz
Lenin ve Dil
Dil Sorunu ve Dilsel Sorun
Güneş-Dil Teorisi Üstüne
TDK Kurultayı Dolayısıyla Notlar
Halk Dili Üzerine
Neden Yana, Neye Karşı?
Dile Buyruk Vermek ve Ötesi
Dil Geliştirme, Güdümbilim, Bilgisayar
Yanılgı Çeşitlemeleri
Türkçede "Ve"
Türkçenin Olumsuz Sözcük Sorunu
"Çevirmek" ve "Dil Yenilemek" Üzerine
Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine
Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine (II)
Nazım Hikmet'in 73. Mektubu Üstüne
Kişi Adları Dizini

[Sayfa başı]


Önsöz[ii]

"Politika her alana el atar!

"Belirli bir politika, her alanda, dayandığı ideolojiye uygun ve çıkarlarını gözettiği toplum kesimince benimseniveren değer yargıları, önyargılar, kanılar, sanılar ve onlara bağlı belirli bir düşünüş ve davranış yaratır. Bütün bunlar o politikanın kendisi gibi savunulmak gerekir. Politik işbölümünde bu savunmayı üstlenenler, tarihi ve güncel olayları onlara uygun yorumlayıp çarpıtırlar.

"Politik savaş her alanda verildiği içindir ki savaşılan politikayı ve politikaları her alanda iyi tanımayı gerektirir.

"Bu kitapçıktaki incelemeler vb., tümüyle "teknik" sanılan konularda bile, ülkemizdeki belirli dil-politika ilişkilerini daha iyi tanıma çabasının ürünüdür.

"Ragıp Gelencik

"Ankara, 1 Mart 1993"

[Sayfa başı]


Tanıtım

Öner Ünalan, dil, özellikle de dil-ideoloji ve politika üstüne yazdığı ve Soyut, Türkiye Yazları, Tan, vd. dergilerde yayımladığı inceleme, deneme ve tartışma yazılarının bir bölüğünü "Dil ve Politika" adıyla kitaplaştırmıştır ve kitap Kasım 1993'te, Fe Yayınları'nca basılmıştır.

* * *

Vecihi Timuroğlu'nun Öner Ünalan'la yaptığı, Cumhuriyet Kitap'ın 17 Mart 1994 tarihli 212. sayısında yayınlanan "'Dil ve Politika' Adlı Kitabı Dolayısıyla Ragıp Gelencik'le Konuşma" başlıklı söyleşiyi okumak için buraya tıklayınız.

Aydın Çubukçu'nun Evrensel Kültür dergisinin Mart 1994 tarihli sayısında yayınlanan "Dil ve Politika" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

[Sayfa başı]


i Ragıp Gelencik, "Dil ve Politika", Fe Yayınları, Ankara, Kasım 1993, s. 7.

ii Ay., s. 9.