Çevirileri

ÖNER ÜNALAN'IN ÇEVİRİLERİ

"1902 Doğumlular" | Ernst Glaeser
"Bakuninciler İş Başında" | Friedrich Engels
"Din Üstüne" ("Sosyalizm ve Din") | V. I. Lenin
"Dünya Bunalımı" | Fidel Castro
"Fiziğin Evrimi" | Albert Einstein, Leopold Infeld
"İnsanın Türeyişi" | Charles Darwin
"Karl Marx ve Öğretileri" | V. I. Lenin
"Marksizm, Kadın ve Aile" ("Kadın ve Aile") | Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin
"Marx ve Bilim" | John Desmond Bernal
"Matematiksel Elyazmaları" | Karl Marx
"Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Payı" | Friedrich Engels
"Seksüel Seçme" | Charles Darwin
"Son Mektuplar ve Makaleler" | V. I. Lenin
"Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar, 1890-94" | Friedrich Engels
"Türlerin Kökeni" | Charles Darwin
"Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" | Friedrich Engels
"Yazın ve Sanat Üzerine 1" | Karl Marx, Friedrich Engels

Ayrıntılı çeviri listesi için buraya tıklayınız.

Çeviri listesiyle ilgili 'açıklama' için buraya tıklayınız.