Çevirileri

DÜNYA BUNALIMI | Fidel Castro

Yayın Tarihçesi
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Fidel Castro, "Dünya Bunalımı" (1. baskı, Onur Yayınları, İstanbul, Mayıs 1987, 239 sayfa).

[Sayfa başı]


Tanıtım

Fidel Castro'nun "Dünya Bunalımı, Azgelişmiş Ülkelere Ekonomik ve Toplumsal Etkisi" adlı kitabı İngilizcesinden Türkçeye çevrilmiştir ve Mayıs 1987'de, Onur Yayınları'nca basılmıştır.

Kitabın yazımıyla ilgili olarak Fidel Castro şöyle söylüyor: "Önünüze koyduğumuz rapor yalnız benim kişisel çabamın ürünü değildir. Rapor, içlerinde Birleşmiş Milletler de olmak üzere, çeşitli uluslararası toplantılarda, son birkaç yıldır dile getirdiğim kaygılardan, düşünce ve görüşlerden kaynaklanıyor. Bununla birlikte, hepsi de, birkaç yıl önce ülkemizde kurulmuş Dünya Ekonomik Araştırma Merkezinden bir bölük genç iktisatçı ile Havana Üniversitesi Ekonomi Okulu Uluslararası Ekonomik Araştırma Merkezinin gerekli ve kesin işbirliğiyle geliştirilip daha derin işlenmiştir."[i]

[Sayfa başı]


i Fidel Castro, "Dünya Bunalımı, Azgelişmiş Ülkelere Ekonomik ve Toplumsal Etkisi", 1. baskı, Onur Yayınları, İstanbul, Mayıs 1987, s. 7.

Öner Ünalan'ın "Dünya Bunalımı" çevrisi için, çeviri listesiyle ilgili 'açıklama'yı okuyunuz. (Buraya tıklayınız.)