Sizler ve Bizler
Nâzım Hikmet'in 73. Mektubu Üstüne
Türkçede "Ve"
Atatürkçülük Adına
Yanılgı Çeşitlemeleri
Güneş-Dil Teorisi Üstüne
"Çevirmek" ve "Dil Yenilemek" Üzerine
Darwin ve Malthus, Lamarck, Wallace
Darwin ve Marx-Engels
Dil Yazıları
Organik Evrim Kuramı
"Nâzım Hikmet'le İlgili Anı Kitaplarının Nesnellik Değeri" (1994)
2009 "Darwin Yılı"nda Öner Ünalan'la Söyleşi
Öner Ünalan Anılıyor (Büyük Saat | 10 Şubat 2019)
Güncelleme: 08. 02. 2021

Ana Sayfa | Haberler Duyurular Değiniler

Ressam Şener Demirkol'un Öner Ünalan portreleri

    Film: Öner Ünalan Anıldı (10 Şubat 2019)
Öner Ünalan, yazar ve yapımcı Ahmet Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu "Büyük Saat" adlı programda anıldı. Programın konuğu, yazar ve eleştirmen Beyazıt Kahraman'dı.

10 Şubat 2019 günü, saat 16:30'da Ulusal Kanal'da yayınlanan yaklaşık yarım saatlik programı Ulusal Kanal'ın YouTube sayfasında izlemek için buraya tıklayınız.

    "Ben Halkım" | Faik Dikmen

"Selam sana toplumcu arkadaşım!"

"Yaz tatili kısa bir zaman önce bitti. Doğa, önce sonbahar hüznü, sonra da kış uykusu yolculuğunda... Yunus Emre Öğretmen Okulu ise doğaya inat, yaz aylarının mahmurluğundan silkinip hareketlenmeye hazırlanıyor. Çünkü 1971 yılı "Güz Dönemi Bütünleme Sınavları" başladı ve öğrencilerin bir kısmı okulda. ..."

Öner Ünalan'ın Eskişehir'deki Yunus Emre İlköğretmen Okulu'nda tarım öğretmenliği yaptığı dönemden dostu, 1969'daki ünlü Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) boykotunda mücadele arkadaşı ve bir eğitimci olan Faik Dikmen'in, Öner Ünalan'ın ölümünün 10. yıldönümü dolayısıyla yazdığı yazıyı okumak için buraya tıklayınız.

    Seksüel Seçme'nin yeni baskısı
"Eşeysel seçme, bu kitapta göstermeye çalıştığım gibi, organik alemin tarihinde önemli bir rol oynamıştır."

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından çevirdiği, ilk baskısı Nisan 1977'de Onur Yayınları'nca yapılan ve 2016'da Evrensel Basım Yayın'ca basılmaya başlanan Charles Darwin'in "Seksüel Seçme" (Selection in Relation to Sex) kitabının yeni baskısını Ginko Kitap yaptı (Mart 2019).

Darwin'in genel okuru ilgilendiren üç kitabından biri olan ve ilk kez 1871'de "İnsanın Türeyişi" ile birlikte basılan "Seksüel Seçme"de, yumuşakçalar gibi aşağı hayvanlardan insana dek eşeysel seçme incelenir; şaşırtıcı ayrıntılar üzerinde durularak, yaşambilimsel anlamda erkek-dişi çelişkisinin nelere yolaçabildiği sergilenir. Kitap 471 sayfa.

Öner Ünalan'ın, kitabı tanıtmak amacıyla yazdığı ve Türkiye Yazıları dergisinde (1977) yayınlanan "Seksüel Seçme" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    İnsanın Türeyişi'nin yeni baskısı
"Bu yapıtın başlıca ereği, birincisi, bütün öbür türler gibi insanın da kendinden önce yaşamış bir biçimden türeyip türemediğini; ikincisi, insanın gelişim yolunu; üçüncüsü, insan ırkları arasındaki farkların önemini incelemektir."

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından çevirdiği, ilk baskısı Haziran 1973'de, İlhan Erdost yönetimindeki Onur Yayınları'nca yapılan ve 2013'te Evrensel Basım Yayın'ca basılmaya başlanan Charles Darwin'in "İnsanın Türeyişi" kitabının yeni baskısını Ginko Kitap yaptı (Mart 2019).

Darwin'in genel okuru ilgilendiren üç kitabından biri olan ve ilk kez 1871'de basılan "İnsanın Türeyişi", organik evrim teorisinin insan soyuna uygulanmasıdır. Darwin kitabında, insanın bedensel ve zihinsel bakımdan öbür hayvanlarla evrimsel ilişkilerini, çağındaki bilgilerin elverdiği ölçüde inceler... Darwin'e göre, bütün canlılar bir veya birden çok ilkbiçimden türemiştir. İnsan öbür canlılarla akrabadır, onlarla aynı kökenden gelmedir. Dolayısıyla, insanın da öbür canlılarla birlikte ele alınması gerekir... Kitap 248 sayfa.

    Matematiksel Elyazmaları'nın yeni baskısı
"Bir bilim, matematikten yararlanmayı öğreninceye dek gerçekten gelişmiş değildir."

Öner Ünalan'ın İngilizcesinden Türkçeye çevirdiği, ilk baskısı Mayıs 1990'da Başak Yayınlar'ca yapılan, Karl Marx'ın "Matematiksel Elyazmaları" (Mathematical Manuscripts, New Park Publications Ltd., 1983) kitabının yeni baskısını Kor Kitap yaptı (Şubat 2019).

Çeviri, kitabın İngilizce baskısında olduğu gibi, yalnızca Marx'ın az çok bitmiş elyazmalarını ve bunların ilk taslaklarını içermektedir. Ayrıca, elyazmaları üstüne Engels'in Marx'a yazdığı iki ve Marx'ın Engels'e yazdığı bir mektup; "Rusça Yayımlayanların Ekleri"; Ernst Kol'man ve Sonya Yanovskaya'nın elyazmalarıyla ilgili makaleleri ve Cyril Smith'in bir denemesi ile Marx'ın başvurduğu kaynaklar dizini yer almaktadır... Kitap 375 sayfa.

    Türlerin Kökeni'nin yeni baskısı
"Türlerin Kökeni'nde doğal seçme veya en uygunların kalımı teorisi yalnız konmakla kalmaz, teoriye yöneltilen itirazlar da yanıtlanır."

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından (Almanca çevirisi ile karşılaştırarak) 1969'da çevirdiği, ilk baskısı Sol Yayınları'nca Haziran 1970'te yapılan (5. baskı Onur Yayınları, Şubat 1996), 2009-2016 yılları arasında Evrensel Basım Yayın'ca ve 2017'de Kor Kitap'ça basılan Darwin'in "Türlerin Kökeni" (The Origin of Species) kitabının yeni baskısını Ginko Kitap yaptı (Ekim 2018).

"Türlerin Kökeni", Darwin'in sağlığında altı kez basılmış (ilki Kasım 1859'da, sonuncusu Ocak 1872'de), Darwin, ölümüne kadar kitabını geliştirmiş, eklemeler ve düzeltmeler yapmıştır. "Türlerin Kökeni"nde doğal seçme veya en uygunların kalımı teorisi yalnız konmakla kalmaz, teoriye yöneltilen itirazlar da yanıtlanır.

"Türlerin Kökeni"nin yeni baskıları, ülkemizde Darwin'e ve organik evrim kuramına karşı artmakta olan ilgiye bağlanabilir, sanırız... Kitap 488 sayfa.

    1902 Doğumlular'ın 2. baskısı
"1902 Doğumlular, bir zaman bölümünün türlü akımlarını, çelişkilerini başarıyla veren bir tablo olmanın ötesinde, yüzyılımızın bir kuşağının alınyazısı-romanıdır."

Öner Ünalan'ın Almanca aslından çevirdiği, ilk baskısı Eylül 1970'te Toplum Yayınevi'nce, ikinci baskısı 1981'de Can Yayınları'nca, üçüncü baskısı 1997'de Saypa Yayınevi'nce yapılan ve Eylül 2016'da Yordam Kitap'ça basılmaya başlanan Ernst Glaeser'ın "1902 Doğumlular" (Jahrgang 1902, "1902 Cari Yılı") romanının 2. baskısı çıktı (Ekim 2018).

"1902 Doğumlular", geçen yüzyılın önemli Alman yazarlarından Ernst Glaeser'ın dilimize çevrilmiş ilk romanıdır ve yazarını uluslararası üne kavuşturan yapıtlardandır. Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Norveç gibi ülkelerde, üniversite öğrencilerine inceleme konusu olarak verilmiştir. Kitap 287 sayfa.

Öner Ünalan'ın, çevirinin 1970 baskısı için yazdığı, sonraki baskılarda da yer alan "Sunuş" yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar'ın yeni baskısı
"Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar 1890-94", materyalist tarih görüşünün önemli yanlarının anlanması bakımından büyük değer taşımaktadır.

Öner Ünalan'ın İngilizcesinden çevirdiği, ilk baskısı Temmuz 1993'te Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca yapılan Friedrich Engels'in "Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar 1890-94" adlı kitabının yeni baskısını Kor Kitap yaptı (2018).

"Tarihsel Materyalizm Üzerine Mektuplar 1890-94", Engels'in ömrünün son yıllarında yazdığı ve genellikle "tarihsel materyalizm üzerine mektuplar" diye bilinen mektuplarını içeriyor. Bu mektuplar, marksizmin kurucularının işledikleri biçimiyle materyalist tarih görüşünün önemli yanları üzerine bilgi veriyor ve bugünkü kabalaştırmacı marksist felsefenin yorumlarına karşı etkili olarak kullanılabilen kanıtlar getiriyor...

    Sosyalizm ve Din'nin yeni baskısı
"Lenin'in derlenmiş yapıtları 45 cildi bulur, ama 'din' ile dolaylı veya dolaysız ilgili yazıları ancak bir kitapçık oluşturur."

Öner Ünalan'ın İngilizcesinden çevirdiği, ilk baskısı Mayıs 1988'de Başak Yayınlar'ca, ikinci baskısı Ağustos 1994'te Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca, sonraki baskıları Evrensel Basım Yayın'ca yapılan "Sosyalizm ve Din" (On Religion, "Din Üstüne") kitabının yeni baskısını Kor Kitap yaptı (Kasım 2017).

"Sosyalizm ve Din", V. I. Lenin'in "din" ile dolaylı veya dolaysız ilgili, her birinin kaynağı sonunda bildirilmiş yazılarından oluşuyor. Lenin'in Derlenmiş Yapıtları'ndan (Collected Works) seçilen bu yazılar, "din" konusuna çeşitli açılardan ışık tutuyor. Tümüyle bilimsel bir yaklaşımın ürünleri olan bu yazıların ilgiyle okunacağına inanıyoruz... Kitap 84 sayfa.

Öner Ünalan'ın, çevirinin 1988 baskısı içinyazdığı, Evrensel Basım Yayın baskısında da yer alan kısa yazısını ("Önsöz" ya da "Çevrimenin Notu") okumak için buraya tıklayınız.

    Marksizm, Kadın ve Aile'nin yeni baskısı
"Belirli bir toplumda kadına verilen özgürlük, genel olarak tanınan özgürlüğün doğal ölçüsüdür."

Öner Ünalan'ın Almancasından çevirdiği, ilk baskısı Ekim 2000'de, Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca yapılan "Marksizm, Kadın ve Aile" kitabının yeni baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı (Mart 2014).

"Marksizm, Kadın ve Aile (Über die Frau die Familie)", Prof. Dr. sc. Joachim Müller'in yönetiminde bir bilim kurulunun, kadın ve aile sorunu üzerine Marksizm-Leninizm klasiklerindeki bütün değinimleri sistemli bir biçimde bir araya getirerek oluşturduğu bir derlemedir.

Öner Ünalan'ın, derlemeyi tanıtmak amacıyla yazdığı ve Yeni Ülke dergisinde (1980) yayınlanan "Klasiklerden Bir Derleme Dolayısıyla" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    "Darwin Ne Yaptı?"nın yeni baskısı
Darwin adı, organik evrim teorisinde silinmez bir damgadır. Bu teori, yeryüzünde yaşayan ve eskiden yaşayıp tükenmiş türlerin nasıl ortaya çıktıklarını aydınlatma çabasının ürünüdür.

Öner Ünalan'ın Darwin ve organik evrim kuramı üstüne popüler kitabı "Darwin Ne Yaptı?"yı Evrensel Basım Yayın yayınladı (Ekim 2012).

Öner Ünalan'ın özellikle Türkiye koşullarında yetişmiş kişileri göz önünde tutarak yazdığı, ilk baskısı 1997'de Saypa Yayınevi'nce, ikinci baskısı 2004'te Papirüs Yayınları'nca yapılan kitapta, "Yeryüzündeki canlılar nasıl var oldu ya da türler nasıl ortaya çıktı?" sorusundan başlayarak Darwin ve yöntemi tanıtılmakta, çağdaşlarıyla ilişkileri ele alınmakta, yaşambilimin Darwin’le birlikte ve ondan sonraki gelişmesinin neler gösterdiği, kısaca Darwin’in bilim tarihindeki yeri anlatılmaktadır.

Ahmet Say'ın Evrensel Kültür dergisinin Nisan 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Darwin Ne Yaptı?" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

Öner Ünalan'ın, Yeni Ülke dergisinin 5. sayısında (1978) yayınlanan ve Darwin'in bilimsel çalışmalarını konu edinen "Darwin Ne Yaptı?" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

    Öner Ünalan'ın "Dil Günlüğü"
Kısa ve öz yazmayı yeğleyen Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), dil günlüklerinde, ırasına uygun yazınsal türü bulmuş görünüyor ve bütün içtenliğiyle, kişiliği ve dünya görüşüyle okurun karşısına çıkıyor.

Öner Ünalan, 1973-99 yıllarında yazdığı ve bir bölüğünü çeşitli dergilerde yayımladığı dil günlüklerini 1999 Ekiminde "Dil Günlüğü" adıyla kitaplaştırmış, ancak yayımlayamamıştı... Kitabı, Ocak 2012'de Evrensel Basım Yayın yayınladı.

Öner Ünalan'ın dil günlüklerinde, yalnızca dilsel sorunları değil, dille ilişkili ve dile de yansıyan sorunları ve bunların nesnel bir değerlendirmesini; dilsel sorunların çözümlenmesinde niçin hemen her zaman 'dil'—'ideoloji ve politika' ilişkisinin göz önünde tuttulması gerektiğini vb., kimi zaman göndermeler, kimi zaman "şaka yollu takılmalar" eşliğinde okuyacaksınız...

Ahmet Say'ın "İşte Size Bir Kılavuz Kitap" adlı giriş yazısının da yer aldığı kitap 200 sayfa.

    Fiziğin Evrimi'nin yeni baskısı

"Bilim, yazılması bitirilmiş bir kitap değildir ve asla öyle olmayacaktır."

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından çevirdiği, ilk baskısı Nisan 1972'de, İlhan Erdost yönetimindeki Onur Yayınları'nca yapılan, Albert Einstein ve Leopold Infeld'in birlikte yazdıkları "Fiziğin Evrimi" kitabının yeni baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı (Ekim 2011).

İlk kez 1938'de basılan ve tam adı "Fiziğin Evrimi, İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara" olan kitapta, modern fiziğin kavramları tanıtılmakta ve başlangıçtan bugüne evrimi (mekanikçi fiziğin doğuşu ve değerden düşmesi, alan, ilişkinlik ve kuantum kuramları) anlatılmaktadır. 1938'de yazılmış olmasına karşın, ele aldığı konular ve öğreticiliği bakımından değerini bugün de koruyan "Fiziğin Evrimi", bütün dünyada, genel okur için yazılmış en popüler fizik kitaplarından biri sayılmaktadır. Leopold Infeld'in 1960'ta yazdığı "Yeni baskıya giriş" yazısının da yer aldığı kitap 248 sayfa.

    "Öner Ünalan'ın Ardından" | Ahmet Say

"Türkiye, yol gösterici insanlarından birini daha yitirdi. Ama yeniden basılan eserleriyle, çevirileriyle, düşünceleriyle Öner yaşayacaktır. Ölümünün ardından acı duyan değerbilir dostları az sayıda olsa bile..."

"Kırk yıllık dostum Öner Ünalan, geçen ay yaşamdan ayrıldı. ... Yazılarında ve kitaplarında genellikle 'Ragıp Gelencik' takma adını kullanırdı dostum. ... Ölümünden sonra çok az kimse tarafından anılacağını bilen, yaşamı boyunca da kalabalıkların şakşakçılığından hiç hazzetmeyen dürüst, sağlam bir seçiciydi Öner. ..."

Öner Ünalan'ın ölümünün ardından, yakın dostu Ahmet Say'ın Evrensel Kültür dergisinin Mart 2011 tarihli sayısında yayınlanan "Öner Ünalan'ın Ardından" adlı anma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    "Bir Dil Adamı" | Cemal Süreya

"Ragıp Gelencik'in dil yazılarındaki çözümsel gücü ondaki iç içe geçmiş birkaç oluşuma bağlıyorum ben..."

"Soyut'un Mart sayısında Ragıp Gelencik'in 'Türkçe'nin Olumsuz Sözcük Sorunu' başlıklı yazısını ilgiyle okudum. Bugün dil sorunlarıyla, Öz Türkçe sorunlarıyla ilgilenen yazarlar arasında Ragıp Gelencik'in ayrı bir yeri var. Dil devriminin bir çeşit özeleştirisini yapıyor o. ..."

Cemal Süreya'nın Öner Ünalan (Ragıp Gelencik) üzerine yazdığı, Politika gazetesinin 2 Nisan 1976 tarihli sayısında yayınlanan "Bir Dil Adamı" adlı yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    "Elma Ağaçlarının Kardeşliği" | Faik Dikmen

"Acaba böyle bir elma bahçesi oluşturmak olanaklı mı?"

"Güzel bir Haziran sonu. Öğrenciler okuldan ayrılalı iki hafta oldu. Üç bin dönümlük okul arazisi bir bakıma boşaldı. Bir bakıma diyorum; çünkü okul tamamen boş değil. Sınıflarını doğrudan geçen öğrenciler okuldalar. ..."

Öner Ünalan'ın Eskişehir'deki Yunus Emre İlköğretmen Okulu'nda tarım öğretmenliği yaptığı dönemden dostu Faik Dikmen'in Mart 2011'de, Eğitimciler Derneği'nin (EĞİT-DER) yayın organı ABECE dergisinde yayınlanan, Öner Ünalan'la bir anısını öykülediği "Elma Ağaçlarının Kardeşliği" adlı yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    "Öner Ünalan 80 Yaşında Yapıtlarıyla Anılıyor" | Beyazıt Kahraman

"Öner Ünalan, bilimsellikten ve toplumculuktan asla ödün vermedi."

"Karıncayı İncitmeyen Adam adlı öyküsüyle 1965 Yunus Nadi Kısa Öykü Ödülü'nü kazanmış olan tarım mühendisi, eğitimci, yazar ve çevirmen Öner Ünalan (1935-2011), meslektaşları, öğrencileri, okurları, yayıncılar ve kendisini tanıyanlarca 80. yaşında saygıyla anılıyor. ..."

Beyazıt Kahraman'ın, Öner Ünalan'ın eşi Gönül Ünalan'la yaptığı, 19 Şubat 2015'te Harbi Gazete internet sitesinde yayınlanan "Öner Ünalan 80 Yaşında Yapıtlarıyla Anılıyor" adlı söyleşiyi okumak için buraya, Öner Ünalan'ın öğretmen arkadaşları ve öğrencilerinin sitenin aynı sayfasında yayınlanan anılarını okumak için buraya tıklayınız.

    "Öner Ünalan" | Rıza Duru

"Bu sevgili öğretmenimizi tanımak, öğrencisi olmak, Yunusemre havasını onunla koklamak şans ve mutluluğunu yaşayan bir kuşağız!"

"69-70 çıkışlılar, öncesi ve sonrasından bazı mezunların katılımı ile bu yılki buluşmamız (2019), sevgili Hüsem'in öncülüğünde Gümüldür'de yapıldı. Bu toplantımızda, Hüsem'in çabalarıyla, sevgili efsane öğretmenimiz Öner Ünalan'ı da andık. ..."

Öner Ünalan'ın Eskişehir'deki Yunus Emre İlköğretmen Okulu'nda tarım öğretmenliği yaptığı dönemden öğrencisi Rıza Duru'nun, Öner Ünalan'la ilgili değerlendirme ve anılarını okumak için buraya tıklayınız.

    "Tarım Hocamız Amerikalı" | Esat Özen

"Amerikan emperyalizmini, Vietnam’daki katliamlarını ilk ondan öğrenmiştik."

"Yunusemre Öğretmen Okulu'nda (eski Çifteler Köy Enstitüsü) 1963-68 yılları arasında öğrenci idim. Köy Enstitüleri kapanmış, okulumuzun adı da değişmişti. Buna rağmen eğitim sistemi ve müfredat Enstitülerin izlerini taşımaya devam ediyordu sanırım. Yemekhane, çamaşırhane, fırın nöbetleri vardı. Ekilen biçilen araziler, iş atölyeleri vardı. Tarım derslerinde ilk yıllar yapılan çalışmalar angarya gibi gelirdi. Toprak bellemesi yapardık, ama bir şey ekmezdik. Amerikalının gelmesi ile durum değişti. ..."

Öner Ünalan'ın Eskişehir'deki Yunus Emre İlköğretmen Okulu'nda tarım öğretmenliği yaptığı dönemden öğrencisi Esat Özen'in, Öner Ünalan'la ilgili anılarını okumak için buraya tıklayınız.

    "Darwin Ne Yaptı?" | Öner Ünalan

"Yaşambilim, Darwin'le birlikte ve ondan sonra materyalist ve diyalektik bir temele oturur ve gerçekten bir bilim olur."

"Darwin'in başyapıtı Türlerin Kökeni 24 Kasım 1859'da yayımlanır ve 1250 nüshalık ilk baskı daha o gün tükenir. Türlerin Kökeni Türkçeye çevrilmek için 111 yıl bekleyecektir. Darwin "türlerin kökeni" sorunuyla nasıl ilgilenmeye başladığını şöyle anlatır: ..."

Öner Ünalan'ın, Yeni Ülke dergisinin 5. sayısında (1978) yayınlanan ve Darwin'in bilimsel çalışmalarını konu edinen "Darwin Ne Yaptı?" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

    "Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Einstein" | Öner Ünalan

"Bilim tarihinde olguya dayanmayan ilerleme yoktur."

"Her insan geçmişin bir kalıtçısıdır ve asalak değilse, kafa veya kol emeğiyle bu ortak kalıtın zenginleştirircisidir. 100. doğum yıldönümünde Einstein'ı buna uygun olarak anmak herhalde yerinde bir davranıştır. ..."

Öner Ünalan'ın, Albert Einstein'ın doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla yazdığı ve Yeni Ülke dergisinde (1979) yayınlanan "Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Einstein" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

    "Söze Özgürlük, Barışa Şiir" | Öner Ünalan

"Düşünce üretmeyen toplum, kendisini de yeniden üretemez. Ve günümüzde Yeni Dünya Düzeni denen düzenin amacı, kendilerini yeniden üretebilen toplumları yok etmektir."

"Söze Özgürlük, Barışa Şiir! Bu sözün değerini en iyi bilenlerin başında şairler gelir; çünkü söz onlar için hem araç hem amaçtır. Şairler söze aşık kişilerdir, sözün sırrına varmaya çalışan, sözün büyüsüne kapılmış kişilerdir. ..."

Öner Ünalan'ın, Evrensel Kültür dergisinin Mart 1996 tarihli sayısında yayınlanan, düşünce ve söz özgürlüğünü ve bunun toplumsal ve ekonomik koşullarını konu edinen "Söze Özgürlük, Barışa Şiir" adlı denemesini okumak için buraya tıklayınız.

    "Anlamdaş Sözcükler ve Dilde Varsıllık" | Öner Ünalan

"Bilimsel ve felsefi temeli olmayan kozmopolit dil anlayışı dilsel bakımdan çok sakıncalıdır ve, açık söylemek gerekirse, ideolojik ve politik bakımdan çok tehlikelidir."

"Su dediğimiz maddenin ölü ve diri bütün dillerdeki adları çok büyük bir anlamdaş sözcükler kümesi oluşturur. Böyle kümelerdeki sözcüklerin hiçbiri öbürlerinden üstün de değildir astın (inferior) da. ..."

Öner Ünalan'ın, Cumhuriyet Bilim Teknik dergisinin 20 Ocak 2001 tarihli sayısında yayınlanan "Anlamdaş Sözcükler ve Dilde Varsıllık" adlı yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    "Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmada Yöntem Üzerine" | Öner Ünalan
"Bu incelemenin ereği, Batılı sözcüklere karşılıklar bulmada daha yetkin bir yöntem geliştirilmesine karınca kararınca katkıda bulunmaktır."

"Türk Dil Kurumu'nun Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılıklar Bulma Yarkurulu, daha önce Türk Dili Dergisinde parça parça yayımladığı çalışmalarının aşağı yukarı tümünü bir kitapçıkta topladı: Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi I, TDK Yayınları: 355, Ankara, 1972. ..."

Öner Ünalan'ın, Soyut dergisinin Temmuz 1973 tarihli sayısında yayınlanan "Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmada Yöntem Üzerine" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

    "Nâzım Hikmet'in 73. Mektunu Üstüne" | Öner Ünalan
"Türkçeyi gelişmiş çağdaş diller düzeyine çıkarmak için yabancı sözcükler akınını durdurmak yetmez, yazı dilimiz daha da geliştirilmelidir."

"Kemal Tahir, Nâzım Hikmet'ten aldığı mektupları yayımlarken numaralamak gereği duymuştur; çünkü mektupların epeycesi tarihsizdir. 73. mektup da tarihsiz olup 30.12.42 ve 25.01.43 tarihli mektuplar arasında yer alan iki mektuptan ikincisidir. ..."

Öner Ünalan'ın, Evrensel Kültür dergisinin Nisan 1993 tarihli sayısında yayınlanan "Nâzım Hikmet'in 73. Mektubu Üstüne" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

      "Dil Sorunu ve Dilsel Sorun"
"Dilsel sorunda şovenliğe, ırkçılığa, kozmopolitliğe hayır!"

"Önyargıların, kimi yanlış kanı ve sanıların öteden beri başat olduğu bir konuyu böyle dil sorunu ve dilsel sorun diye bölmekte yarar var. Dil sorununda şuna yanıt aranır: Hangi dil? ... Dilsel sorunda ise yanıtı aranan şudur: Ulusal dil ... nasıl korunup geliştirilebilir? ..."

Öner Ünalan'ın, ilk kez Nesin Vakfı 1977 Edebiyat Yıllığı'nda yayınlanan "Dil Sorunu ve Dilsel Sorun" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

      "Güneş-Dil Teorisi Üstüne"
"Güneş-Dil Teorisi resmi tarih tezinin hem gereği ve sonucu hem de dayanağıdır."

"Güneş-Dil Teorisinin doğruluğuna inanmış tek kişi tanımıyorum. Tanıklar ve belgeler gösteriyor ki bu teori ülkemizin ideolojik ve politik gündemindeyken ona inanmış veya öyle görünmüş kişiler epeyce idi. ..."

Öner Ünalan'ın, Tan dergisinin Haziran 1983 tarihli sayısında yayınlanan "Güneş-Dil Teorisi Üstüne" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

      "Türkiye'de Köylülüğün Dağılımı"
"Köylülüğün türdeş (homogeneous) veya birbiçimli (uniform) bir sınıf olmadığını söylemek, onun çelişkilerinin de türdeş ve birbiçimli olmadığını söylemek demektir."

"Türkiye'de köylülük, nelerle ilişkili olarak, nasıl bir dağılım gösteriyor? Elinizdeki çalışma, belirli koşullarda, bu soruları yanıtlıyor. ..."

Öner Ünalan'ın, Yeni Ülke dergisinde (1978) yayınlanan "Türkiye'de Köylülüğün Dağılımı" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

      "Tarım Satış Kooperatifleri ve ..."
"Tarım satış kooperatifleriyle birliklerini yoksul köylülüğün örgütleri sanıp buna göre davranmak yanlıştır."

"TARİŞ, ANTBİRLİK, ÇUKOBİRLİK gibi büyük bazı "tarım satış kooperatifleri birlikleri"nin adları, çeşitli olaylar dolayısıyla, günlük basında ve yayında sık sık geçiyor. ..."

Öner Ünalan'ın, Yeni Ülke dergisinde (1980) yayınlanan "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Üzerine" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

    Film: "Nâzım Hikmet'le İlgili Anı Kitaplarının Nesnellik Değeri" (1994)

Edebiyatçılar Derneği'nin 30-31 Ocak 1994 tarihlerinde Şinasi Sahnesi'nde düzenlediği "Nâzım Hikmet Günleri Sempozyumu" kapsamında yapılan "Nâzım Hikmet ile İlgili Çalışmalar" konulu söyleşide, Öner Ünalan'ın sunduğu "Nâzım Hikmet'le İlgili Anı Kitaplarının Nesnellik Değeri" başlıklı bildiri.

30 Ocak 1994'te yapılan yaklaşık 40 dakikalık konuşmayı izlemek için buraya tıklayınız.

    Film: 2009 "Darwin Yılı"nda Öner Ünalan'la Söyleşi

Charles Darwin'in doğumunun 200. ve "Türlerin Kökeni" adlı temel yapıtının yayınlanmasının 150. yıldönümü dolayısıyla 2009 yılının IUBS (Uluslararası Biyolojik Bilimler Birliği) ve UNESCO tarafından "Darwin Yılı" ilan edilmesi üzerine, Hayat Televizyonu Öner Ünalan'la, Darwin ve organik evrim kuramı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

12 Şubat 2009'da Hayat Televizyonu'nda yayınlanan yaklaşık 20 dakikalık söyleşiyi izlemek için buraya tıklayınız.

    Film: Öner Ünalan Anılıyor (Büyük Saat | 10 Şubat 2019)

Öner Ünalan, yazar ve yapımcı Ahmet Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu "Büyük Saat" adlı programda anıldı. Programın konuğu yazar ve eleştirmen Beyazıt Kahraman, Öner Ünalan'ın yaşamını ve yapıtlarıyla ilgili düşüncelerini özetledi.

10 Şubat 2019'da Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da yayınlanan yaklaşık yarım saatlik söyleşiyi izlemek için buraya tıklayınız.