Site Hakkında | Notlar Açıklamalar

Siteyle İlgili

 1. Siteyi, hemen her tür tarayıcının görüntüleyebileceği ve kullanıcının bilgisayarına kimi sürücüler yüklemesini, yazılımlar vb. kurmasını gerektirmeyecek biçimde, olabildiğince yalın kurmaya çalıştık. Bu arada, sitenin en iyi, ekran çözünürlüğü 1024 x 768 piksel olduğunda görüntüleneceğini belirtelim.

 2. Sitenin 'Ana Sayfa'sını güncellenebilir tasarladık ve 'Haberler, Duyurlar, Değiniler' başlığıyla tanımladık. Bu sayfada 'Öner Ünalan', 'çalışmaları' ve 'çalışma alanlarıyla ilgili gördüğümüz konularda' haber, duyuru ve kısa yazılara yer verilecektir.

 3. Öner Ünalan'ın siteye eklenen yazıları, 'Ana Sayfa'da yer alan 'Son Eklenen Yazılar' başlığı altında izlenebilir.

 4. Sitede yer alan ve daha önce dergi ya da kitaplarda yayınlanmış olan yazılar, şiirler, vb., bir internet sitesinde yer almak üzere alıntılanıyorsa, kaynak gösterilirken sitemizin adının da anılmasını diliyoruz.

 5. a. Sitedeki yazı, vd.'lerinin sıralamaları büyük genellikle abeceseldir.

  b. "Yayım" sözcüğünü yazarın, vb. yapıtını kamuya sunması; "yayın" sözcüğünü ise yazarın, vb. yapıtının basılıp dağıtılması anlamında kullandık. Böylece, "yayımlamak" ile "yayınlatmak" sözcüklerinin anlamları bir bakıma örtüşüyor.


Yazılarla İlgili

 1. Öner Ünalan'ın "Dil ve Politika" adlı kitabından aktardığımız kimi yazılarında, daha önce yayınlandıkları dergileri de (Soyut, Türkiye Yazıları, vd.) yazıların altında, sonnot olarak belirttik. Dergilerde yer alan metinlerle, kitaptakiler arasında kimi küçük farklar olması, Öner Ünalan'ın yazılarını kitaplaştırmadan önce gözden geçirdiğini gösteriyor. Yazıları aktarırken, bu farklılıkları, doğal olarak, 'düzeltme' ya da 'iyileştirme' kabul ettiğimizden, kitaptaki metne bağlı kaldık ve farkları, birkaçı dışında, sonnotlarda verme gereği duymadık.

 2. Öner Ünalan, dergilerde, vb. yayınlanan yazılarındaki dizgi kusurlarının kimilerini elyazısıyla düzeltmiş, kimilerini de gözden kaçırmış ya da üzerinde durmamış. Yazıları aktarırken, basılı metinlere bağlı kalmakla birlikte, Öner Ünalan'ın düzeltmelerine uyduk ve rastladığımız dizgi kusurlarını düzeltmeye çalıştık.

 3. Yazıları aktarırken, ana metinlerde köşeli ayraçla ([ ]) araya girmekten kaçındık ve sonnot (i, ii, ...) kullandık. Yazıların dipnotlarında (1, 2, ...) ise, araya girmemiz gerektiğinde köşeli ayraç kullandık. Tersi belirtilmedikçe, dipnotlarda köşeli ayraç içindekiler bizim sözlerimiz ya da eklemelerimizdir.

 4. Dipnotları metinden kara çizgiyle, sonnotlardan kurşuni çizgiyle ayırdık. Dipnot yoksa, sonnotları metinden kara çizgiyle ayırdık.

 5. Öner Ünalan yazılarında, kimi zaman bağımsız dipnotlar kullanmış ve bunları ötekilerden (a, b, ...) ya da ( *, ** ) kullanarak ayırmış. Bunları koruduk.

 6. Kimi yazılarda sözcükler, harf aralıkları açılarak vurgulanmış. Bu tutuma bağlı kaldık.

 7. Paragrafları, genellikle, tek satır aralıkla ayırdık.


Yazılarda Kullanılan İmler

( 1, 2, ... ) Dipnotlar/sonnotlar (yazarın).
( i, ii, ... ) Sonnotlar (bizim).
( [ ] ) Eklemeler, vb. (Bkz.: 'Yazılarla İlgili Notlar', 3.)
( ) Yazı/metin sonu.Yazılarda Kullanılan Kısaltmalar

agy. Adı geçen yapıt/yazı
ay. Aynı yapıt/yazı
c. (vol. / Bnd.) Cilt
bkz. Bakınız
Ö. Ü. Öner Ünalan
R. G. Ragıp Gelencik
s. (p., pp.) Sayfa(-lar)
vb. ve benzeri, ve bunun gibi
vd. ve diğerleri