Kitapları

DARWİN NE YAPTI?

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Önsöz
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?" (1. baskı, Saypa Yayınevi, Ankara, 1997, 155 sayfa);

Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?" (1. baskı, Papirüs Yayınları, İstanbul, Aralık 2004, 127 sayfa).

Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?" (1. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2012, 127 sayfa).

[Sayfa başı]


İçindekiler[i]

Önsöz
GİRİŞ
Tür Nedir?
Türler Nasıl Ortaya Çıktı? Yaratılış Dogması
Yaratılış Dogması ve Darwin
1. Bölüm DARWIN'E VARAN BİRİKİM
2. Bölüm DARWIN GELİYOR
Çocukluk ve İlk Gençlik
Beş Yıllık Dünya Yolculuğu
Darwin'in İlk Evrim Teorisi
Darwin'in İlk Organik Evrim Teorisi
Ertelemenin Bedeli
3. Bölüm DOĞAL SEÇME TEORİSİ
Değişim
Soyaçekim
Seçme
Varolma veya Yaşama Savaşı
Doğal Seçme veya En Uygunların Kalımı
Ulu Yaşam Ağacı
Köken Sayısı
Eşeysel Seçme
Eksik Veriler ve Darwin
Darwin'in Evrim Sürecine Bakışı
4. Bölüm TEORİNİN BAŞLICA GÜÇLÜKLERİ
Evrim Zincirinin Yitik Halkaları
Şaşılası Organlar
İçgüdüler
Çaprazlık
5. Bölüm KANITLAR ZİNCİRİ
Yerbilimsel Belgeler
Coğrafi Dağılım
Sınıflama
Biçimbilim
Güdük Organlar
Gelişim ve Embriyoloji
6. Bölüm İNSANIN TÜREYİŞİ
Uzun Suskunluk
Teorinin İnsana Uygulanışı
İnsanın Vücut Yapısı
İnsan Vücudundaki Güdüklükler
İnsanın Embriyonal Gelişimi
İnsan ve İnsanbiçimli Maymunlar
İnsanın Sınıflamadaki Yeri
İnsanın Soyağacı
Maymundan İnsana Geçiş veya İnsan Nasıl İnsan Oldu?
7. Bölüm İLİŞKİLER VE ELEŞTİRİLER
Darwin - Malthus
Darwin - Lamarck
Darwin - Wallace
Darwin - Marx ve Engels
8. Bölüm BİLİMSEL İLERLEME NELER GÖSTERDİ?
Bir Tufan Öyküsü
Bilim Gezegenimizi Yaşlandırıyor
Soylu Yerbilim Darwin'i Yanıltmaz
Doğal Seçme Artık Teori Değildir
İnce Yapı ve Metabolizma
Organik Evrimin Görünmez Yüzü
DARWIN'İN YAŞAMINDA ÖNEMLİ TARİHLER
DİZİN

[Sayfa başı]


Önsöz[ii]

"Yıllar önce, Darwin'in genel okuru ilgilendiren yapıtlarını Türkçe'ye çevirdiğim anıldıktan sonra, "Darwin'in teorisini anlatan popüler bir kitap çevirmeyi de düşünür müsün?" diye sorulmuştu da "Öyle bir kitap çevirmektense yazarım." demiştim.[iii] Başka ülkelerde yazılmış bu tür kitapları yeterince başarılı bulmadığım sanılmaya. Ancak, o kitapların hepsi, belirli koşullarda yetişmiş okurlar için kaleme alınmıştır. Türkiye koşullarında yetişmiş kişiler için Darwin üstüne kitap yazmayı bundan ötürü düşündüm.

"Bu kitaba ad olan soruyla ilgilenen okur, sıradan okur olamaz. Böyle düşündüğüm içindir ki kitabımı Darwin'in yöntemini tanıtır biçimde yazdım. Bu gibi popüler kitaplarda göz önüne pek alınmayan kimi ayrıntılar üzerinde özellikle durdum. Ayrıca, kitabım öykü gibi okunabilsin istediğim için notlarda ek ve açıklayıcı bilgilere yer vermedim. Notlar yalnız doğrudan alıntı kaynaklarını bildiriyor.

"Her bölümü birkaç kez okuyup özenle eleştirdiği bu kitapta eşim Gönül'ün de emeği var.

"Öner Ünalan

"Ankara, 15 Ağustos 1996"

[Sayfa başı]


Tanıtım

Öner Ünalan'ın yazdığı Darwin ve organik evrim kuramı üstüne popüler bir kitap olan "Darwin Ne Yaptı?", 1997'de Saypa Yayınevi'nce basılmıştır. Kitabın ikinci baskısını Aralık 2004'te Papirüs Yayınları, üçüncü baskısını Ekim 2012'de Evrensel Basım Yayın yapmıştır.

Kitapta, "Yeryüzündeki canlılar nasıl var oldu ya da türler nasıl ortaya çıktı?" sorusundan başlayarak Darwin ve yöntemi tanıtılmakta, çağdaşlarıyla ilişkileri ele alınmakta, yaşambilimin Darwin’le birlikte ve ondan sonraki gelişmesinin neler gösterdiği, kısaca Darwin’in bilim tarihindeki yeri anlatılmaktadır.

Öner Ünalan, kitabına yazdığı "Önsöz"den de anlaşıldığı üzere, kitabını yazarken, Türkiye koşullarında yetişmiş kişileri gözönünde tutmuştur ve Darwin'in yöntemini tanıtır biçimde yazmaya, kimi ayrıntılar üzerinde özellikle durarak açıklayıcı ve anlaşılır olmaya, notlarda ek ve açıklayıcı bilgiler vermekten kaçınarak rahat okunabilir bir kitap yazmaya çalışmıştır.

Kendisinin yazma sürecinde, kitabının oylumunu kastederek, şaka yollu, "küçük kitapçık" dediği "Darwin Ne Yaptı?", aralıklarla, yaklaşık 10 yıllık bir zaman diliminde yazılıp bitirilmiştir. Öner Ünalan, bu kitabının ardından, adı büyük olasılıkla "Einstein Ne Yaptı?" konacak olan popüler bir kitap üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu tasarısını gerçekleştirememiştir.

* * *

Ahmet Say'ın Evrensel Kültür dergisinin Nisan 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Darwin Ne Yaptı?" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

[Sayfa başı]


i Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?", Saypa Yayınları, Ankara, 1997, s. 5-6.

ii Ay., s. 7.

iii Öner Ünalan'ın eşinin bildirdiğine göre, bu soruyu yönelten Sadun Aren'dir.