Yazıları | Alıntılar

Dil Yazıları

DİLSEL SORUNLAR VE 'DİL'-'İDEOLOJİ VE POLİTİKA' İLİŞKİLERİ ÜZERİNE[I] | Öner Ünalan

"Bir ülkede ulusal dil korunup geliştirilirken karşılaşılan güçlükler dilsel ve dilbilimsel değildir, o ulusal dilde içkin (immanent) değildir. Güçlük kaynağı, o ülkenin toplumsal-ekonomik, dolayısıyla ideolojik ve politik durumudur. Örneğin, toplumsal-ekonomik duruma bağlı olarak, başat ideoloji ve politika ulusal varlığın korunup geliştirilmesini, halkın ... bilimsel gelişmeleri kolayca izleyip engin düşünmesini ve buna uygun davranmasını karabasan gibi görüyorsa, o ülkede ulusal dili koruyup geliştirmek çetin iştir. Bunun tersi de doğrudur."[II]


Anlamdaş Sözcükler ve Dilde Varsıllık
Atatürkçülük Adına
Bağnazlık Gerekli Olabilir mi?
Batı Dillerinin Önekli Sözcüklerine Karşılık Bulma Sorunu
Batı Kaynaklı Sözcükler Sorunu
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmada Yöntem Üzerine
Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine
Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine (II)
"Çevirmek" ve "Dil Yenilemek" Üzerine
Dil Geliştirme, Güdümbilim, Bilgisayar
Dil Sorunu ve Dilsel Sorun
Dil ve İfade
Dile Buyruk Vermek ve Ötesi
Dilsel Tartışmalar Üzerine Notlar
Gerekseme mi, Gereksinim mi?
Güneş-Dil Teorisi Üstüne
Günah Tekesi Türkçe
Halk Dili Üzerine
Kural Gücü
Lenin ve Dil
"Literature"den "Yazın"a
Nâzım Hikmet'in 73. Mektubu Üstüne
Neden Yana, Neye Karşı?
Önsöz ("Dil Günlüğü" | Ragıp Gelencik)
Önsöz ("Dil ve Politika" | Ragıp Gelencik)
Öz Türkçe Sözlük (Genişletilmiş 12. Baskı)
Paşa'sız TDK Kurultayı Dolayısıyla Söyleşi
Sıkıntıdan Yarım Bırakılmış Bir Yazı
Sizler ve Bizler
"Tartışılan Sözcükler"
TDK Kurultayı Dolayısıyla Notlar
TDK Kurultayından Beklenen
Türkçede "Ve"
Türkçenin Olumsuz Sözcük Sorunu
Ve'li Düşünceler
Yanılgı Çeşitlemeleri
Yasayla Türk Dili Kullandırımı
Dil Günlüğü (Kitap | Öner Ünalan / Ragıp Gelencik)
Dil ve Politika (Kitap | Ragıp Gelencik)

I Bu sayfada, Öner Ünalan'ın dilsel sorunlar ve 'dil'-'ideoloji ve politika' ilişkileri üzerine yazdığı yazılardan seçmeler sunuyoruz. (Sitede yer alan bütün yazıları için buraya tıklayınız.)

II Bkz.: Ragıp Gelencik, "Bilimsel Terimlerin Türkçeleştirilmesi Üzerine", Dil ve Politika (Fe Yayınları, Ankara, Kasım 1993), s. 147-155. (Yazıyı okumak için buraya tıklayınız.)