Çevirileri

MARKSİZM, KADIN VE AİLE (KADIN VE AİLE) | Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Kadın ve Aile" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Haziran 1979).

Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Kadın ve Aile" (çev. Öner Ünalan, 2. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Nisan 1989, 269 sayfa).

Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Kadın ve Aile" (çev. Öner Ünalan, 3. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1992).

Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Marksizm, Kadın ve Aile" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, Ekim 2000, 231 sayfa).

Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Marksizm, Kadın ve Aile" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Mart 2014, 235 sayfa).

[Sayfa başı]


İçindekiler[i]

Giriş / Joachim Müller
Kadınların Klasiklere Borçlu Oldukları Şey / Clara Zetkin
1. Bölüm Uzlaşmaz-Karşıt Sınıflı Toplumlarda Çalışan Kadının Ezilmesi ve Sömürülmesi Üzerine
2. Bölüm Kadının Hak Eşitliği ve Özgürleşmesi Üzerine
3. Bölüm Aşk, Evlilk ve Aile Üzerine
4. Bölüm Sosyalizm/Komünizmde Kadının Kurtuluşu
5. Bölüm Bölüm Lenin'den Anılar / Clara Zetkin
Adlar dizini

[Sayfa başı]


Tanıtım

Öner Ünalan, Prof. Dr. sc. Joachim Müller'in yönetiminde bir bilim kurulunun, kadın ve aile sorunu üzerine Marksizm-Leninizm klasiklerindeki bütün değinimleri sistemli bir biçimde bir araya getirerek oluşturduğu "Über die Frau die Familie" (Verlag für die Frau. DDR Leipzig 1976) adlı derleme kitabı Almancasından Türkçeye çevirmiştir ve kitap "Marksizm, Kadın ve Aile" adıyla Ekim 2000'de, Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca, Mart 2014'te Evrensel Basım Yayın'ca basılmıştır.

Öner Ünalan'ın önceki çevirisi, "Kadın ve Aile" adıyla, ilki Haziran 1979'da olmak üzere, Sol Yayınları'nca üç kez basılmıştır.[ii] Öner Ünalan, önce Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca, sonra Evrensel Basım Yayın'ca yayınlanan çevirisinde, önceki çevirisini baştan ele alarak, kitabı büyük ölçüde yeniden çevirmiştir.

* * *

Öner Ünalan'ın, "Kadın ve Aile"yi tanıtmak amacıyla yazdığı ve Yeni Ülke dergisinde (1980) yayınlanan "Klasiklerden Bir Derleme Dolayısıyla" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

[Sayfa başı]


i Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Marksizm, Kadın ve Aile" (çev. Öner Ünalan), 1. baskı, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara, Ekim 2000, s. 7.

ii Karl Marx, Friedrich Engels, V. I. Lenin, "Kadın ve Aile", Sol Yayınları, Ankara (1. baskı, Haziran 1979; 2. baskı, Nisan 1989; 3. baskı, Kasım 1992).