Çevirileri

FİZİĞİN EVRİMİ[i] | Albert Einstein, Leopold Infeld

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Albert Einstein, Leopold Infeld, "Fiziğin Evrimi" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Nisan 1972, 298 sayfa).

Albert Einstein, Leopold Infeld, "Fiziğin Evrimi" (çev. Öner Ünalan, 2. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Eylül 1976).

Albert Einstein, Leopold Infeld, "Fiziğin Evrimi" (çev. Öner Ünalan, 3. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Kasım 1994).

Albert Einstein, Leopold Infeld, "Fiziğin Evrimi" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Ekim 2011, 248 sayfa).

Albert Einstein, Leopold Infeld, "Fiziğin Evrimi" (çev. Öner Ünalan, 2. baskı, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, Nisan 2015).

[Sayfa başı]


İçindekiler[ii]

Yeni baskıya giriş, Leopold Infeld
Önsöz
I. Mekanikçi Görüşün Doğuşu
Gizlerle Dolu Ünlü Öykü
İlk İpucu
Vektörler
Hareket Bilmecesi
Artakalan İpucu
Isı bir Töz müdür?
İndiçıktı
Değişim Oranı
Felsefi Taban
Maddenin Kinetik Teorisi
II. Mekanikçi Görüşün Değerden Düşmesi
İki Elektrik Akışkanı
Magnetik Akışkanlar
İlk Büyük Güçlük
Işık Hızı
Töz Olarak Işık
Renk Bilmecesi
Dalga Nedir?
Işığın Dalga Teorisi
Işık Dalgaları Enine midir, Yoksa Boyuna mıdır?
Esir ve Mekanikçi Görüş
III. Alan ve İlişkinlik (Relativity)
Tanımlama Olarak Alan
Alan Teorisinin İki Dayanağı
Alanın Gerçekliği
Alan ve Esir
Mekanikçi Yapı İskelesi
Esir ve Hareket
Zaman, Uzaklık, İlişkinlik (Relativity)
İlişkinlik (Relativity) ve Mekanik
Uzay-Zaman Süreklisi
Genel İlişkinlik (Relativity)
Yükselecin içi ve Dışı
Geometri ve Deney
Genel İlişkinlik (Relativity) ve Doğrulanması
Alan ve Madde
IV. Kuantumlar
Süreklilik-Süreksizlik
Maddenin ve Elektriğin Temel Kuantumları
Işık Kuantumları
Işık Tayfları
Madde Dalgaları
Olasılık Dalgaları
Fizik ve Gerçeklik
Konu ve Adlar Dizini
Terimler Dizini

[Sayfa başı]


Tanıtım

Albert Einstein ve Leopold Infeld'in birlikte yazdıkları "Fiziğin Evrimi, İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara" adlı popüler bilim kitabında, modern fiziğin kavramları tanıtılmakta ve başlangıçtan bugüne evrimi (mekanikçi fiziğin doğuşu ve değerden düşmesi, alan, ilişkinlik ve kuantum kuramları) anlatılmaktadır. İlk kez 1938'de basılan kitabın özgün adı: "The Evolution of Physics, The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta"dır.[iii]

Kitabı Öner Ünalan, İngilizce aslından (The Evolution of Physics, from Early Concepts to Relativity and Quanta, A Clarion Book, published by Simon and Schuster, New York 1960)[iv] Türkçeye çevirmiştir ve kitap "Fiziğin Evrimi, İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara" adıyla Nisan 1972'de, İlhan Erdost yönetimindeki Onur Yayınları'nca basılmıştır. Bu yayınevince en son Kasım 1994'te 3. kez basılan "Fiziğin Evrimi"nin yeni baskısını Ekim 2011'de Evrensel Basım Yayın yapmıştır.

1938'de yazılmış olmasına karşın, ele aldığı konular ve öğreticiliği bakımından değerini bugün de koruyan "Fiziğin Evrimi", bütün dünyada, genel okur için yazılmış en popüler fizik kitaplarından biri sayılmaktadır.

* * *

Öner Ünalan'ın, Albert Einstein'ın doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla yazdığı ve Yeni Ülke dergisinde (1979) yayınlanan "Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Einstein" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

[Sayfa başı]


i Kitabın tam adı, "Fiziğin Evrimi, İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara"dır.

ii Albert Einstein, Leopold Infeld, "Fiziğin Evrimi" (çev. Öner Ünalan), 3. baskı, Onur Yayınları, Ankara, Kasım 1994, s. 5.

iii Bkz.: Albert Einstein and Leopold Infeld, "The Evolution of Physics, The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta", Simon and Schuster Inc., New York, 1938. (xvi + 302 sayfa - ?)

iv "Fiziğin Evrimi"nin Simon and Schuster Inc. tarafından yapılan 1960 tarihli yeni baskısı (new edition), öncekilerden ayrı olarak, L. Infeld'in, Ekim 1960'ta yazdığı "Yeni baskıya giriş" adlı giriş yazısını içermektedir. Infeld giriş yazısında, kitapta yapılabilecek birkaç düzeltmeden sözettikten sonra, şöyle sürdürür: "Kitap, bu birkaç değişiklikle günümüze uygun duruma gelir. Bu küçük düzeltmeleri metinde yapmak istemedim; çünkü Einstein ile birlikte yazılmış bir kitabın, yazıp bitirdiğimiz gibi kalması gerektiğine inanıyorum." Bkz.: "Fiziğin Evrimi", 3. baskı, ..., s. 11.