Çevirileri

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE 1 | Karl Marx, Friedrich Engels

Yayın Tarihçesi
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Karl Marx, Friedrich Engels, "Yazın ve Sanat Üzerine 1" (1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1995, 256 sayfa).

[Sayfa başı]


Tanıtım

Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazın ve sanat üzerine yazıları ve değinimleri bir araya getirilerek oluşturulan "On Literature and Art" (Progress Publishers, Moscow 1976) adlı derleme kitap İngilizcesinden Türkçeye çevrilmiştir ve "Yazın ve Sanat Üzerine 1" adıyla Kasım 1995'te, Sol Yayınları'nca basılmıştır.[i]

"Yazın ve Sanat Üzerine"nin ikinci cildini Necla Kuglin Türkçeye çevirmiştir.[ii]

[Sayfa başı]


i Bkz.: Karl Marx, Friedrich Engels, "Yazın ve Sanat Üzerine 1", 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1995.

Öner Ünalan'ın "Yazın ve Sanat Üzerine 1" çevrisi için, çeviri listesiyle ilgili 'açıklama'yı okuyunuz. (Buraya tıklayınız.)

ii Bkz.: "Yazın ve Sanat Üzerine 2" (çev. Necla Kuglin), 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Ekim 1997.