Çevirileri

KARL MARX VE ÖĞRETİLERİ | V. I. Lenin

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

V. I. Lenin, "Karl Marx ve Öğretileri" (çev. Ferhat Gelendeş[i], 1. baskı, Başak Yayınlar, Ankara, Şubat 1988, 69 sayfa).

[Sayfa başı]


İçindekiler[ii]

Marksçılığın Üç Kaynağı ve Öğesi
I
II
III
Karl Marx (Marksçılık Üzerine Bir Yorum ile Kısa Bir Yaşamöyküsel Taslak)
Giriş
Marksçı Öğreti
Felsefi Maddecilik
Diyalektik
Maddeselci Tarih Kavramı
Sınıf Savaşımı
Marx'ın Ekonomik Öğretisi
Değer
Artı Değer
Sosyalizm
Proleteryanın Sınıf Savaşımının Taktikleri
Friedrich Engels
Notlar
Adlar Dizini

[Sayfa başı]


Tanıtım

Öner Ünalan, V. I. Lenin'in "Karl Marx and His Teachings" (Progress Publishers, Moscow, 1977) adlı kitabını İngilizcesinden Türkçeye çevirmiştir ve kitap "Karl Marx ve Öğretileri" adıyla Şubat 1988'de, Başak Yayınlar'ca basılmıştır.

Öner Ünalan, "Karl Marx ve Öğretileri" çevirisinde 'Ferhat Gelendeş' takma adını kullanmıştır.

Kitapta, V. I. Lenin'in 1913 ve 1914'te yazdığı, Karl Marx'ın yaşamöyküsünü ve Marksçı öğretinin temel unsurlarını özetlediği iki makale yer almaktadır. Kitaba Lenin'in 1895'te, Friedrich Engels'in ölümü dolayısıyla yazdığı, Engels'in yaşamını ve yapıtlarını kısaca değerlendirdiği bir makale eklenmiştir.

[Sayfa başı]


i 'Ferhat Gelendeş', Öner Ünalan'ın kimi çevirilerinde kullandığı takma adıdır.

ii V. I. Lenin, "Karl Marx ve Öğretileri" (çev. Öner Ünalan), 1. baskı, Başak Yayınlar, Ankara, Şubat 1988, s. 5.