Çevirileri

SON MEKTUPLAR VE MAKALELER | V. I. Lenin

Yayın Tarihçesi
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

V. I. Lenin, "Son Mektuplar ve Makaleler" (çev. Ferhat Gelendeş[i], 1. baskı, Başak Yayınlar, Ankara, Kasım 1989, 64 sayfa).

[Sayfa başı]


Tanıtım

Öner Ünalan, V. I. Lenin'in "Last Letters and Articles" (Selected Works, vol. 3, pp. 679-726) adlı kitabını İngilizcesinden Türkçeye çevirmiştir ve kitap "Son Mektuplar ve Makaleler" adıyla Kasım 1989'da, Başak Yayınlar'ca basılmıştır.

Öner Ünalan, "Son Mektuplar ve Makaleler" çevirisinde 'Ferhat Gelendeş' takma adını kullanmıştır.

Kitapta, V. I. Lenin'in 23 Aralık 1922 - 2 Mart 1923 tarihleri arasında yazdığı mektuplar ve makaleler yer almaktadır. Metinlerde, ağırlıklı olarak, R. K. P. (B)'nin politik yapılanması, ekonominin planlanması, ulusallıkların özerkleştirilmesi, köylülerin kooperatiflerde örgütlenmesi, vd. devrim sonrası ekonomik ve politik sorunlar ele alınmaktadır.

Daha az önemli olmakla birlikte, Lenin'in Partinin Merkez Komitesine gönderdiği mektupta yer alan, Trotski, Stalin, vd. tarihsel kişilikler üzerine kişisel düşüncelerini açıkladığı kesimler de okuyucunun ilgisini çekebilir.

Metinlerin yazıldığı dönemde Lenin hastaydı. "16 Aralık 1922'de Lenin'in hastalığı ağırlaştı ve sonraki günlerde durumu daha da kötüleşti. Sağ eli inmeli olduğu için notlarını stenograflara yazdırması gerekiyordu. Aralık 1922 ile Mart 1923 arasındaki mektupları ve makaleleri böyle yazdırmıştır."[ii]

[Sayfa başı]


i 'Ferhat Gelendeş', Öner Ünalan'ın kimi çevirilerinde kullandığı takma adıdır.

ii V. I. Lenin, "Son Mektuplar ve Makaleler" (çev. Öner Ünalan), 1. baskı, Başak Yayınlar, Ankara, Kasım 1989, 1. not, (s. 58).