Çevirileri

ÜTOPİK SOSYALİZM VE BİLİMSEL SOSYALİZM | Friedrich Engels

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1970, 125 sayfa).

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 2. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1974).

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 3. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Ekim 1975).

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 4. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Ekim 1977).

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 5. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Ağustos 1978).

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 6. baskı, Sol Yayınları, Ankara, 1990).

Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan, 7. baskı, Sol Yayınları, Ankara, 1993).

[Sayfa başı]


İçindekiler[i]

Sol Yayınları'nın Notu
Friedrich Engels, Éléanor Marx
Fransızca Birinci Baskıya Önsöz, Karl Marx
Almanca Birinci Baskıya Önsöz, Friedrich Engels
Almanca Dördüncü Baskıya Önsöz, Friedrich Engels
GİRİŞ
İngiltere, Materyalizmin Beşiği
İngiliz Bilinemezciliği, Utangaç Materyalizm
Burjuvazinin Toplumsal Büyümesi
Burjuvazinin Kurtuluşu
Protestan Reformu
İngiliz Devrimi, Materyalizmin Doğuşu
18. Yüzyıl Materyalizmi ve Fransız Devrimi
İngiliz Burjuvazisi Materyalizme ve Devrime Karşı
İngiliz Proleteryasının Ortaya Çıkışı
İngiliz Burjuvazisinin Boynu Büküklüğü
Halka Bir Din Gerek
Her Şeye Karşın İngiliz Proleteryası Kendisini Kurtaracaktır
ÜTOPİK SOSYALİZM
Toplum Sözleşmesinden Sosyalizme
Usa-Uygun ve Gerçek Ütopyacı Tepki
Fransa'da Ütopyacılık: Saint-Simon, Fourier
İngiliz Ütopyacılığı: Robert Owen
Hegel Diyalektiği
Diyalektik, Metafiziğin Karşıtıdır
Hegel'in İdealist Yanılgısı
Doğa Anlayışında Materyalizme Dönüş
Tarih Anlayışına Materyalizmin Girişi
Marx'ın İki Ana Buluşu
BİLİMSEL SOSYALİZM
Üretken Güçlerin Evrimi
Toplumsal Nitelik Kazanmış "Üretken Güçler" ile Bireysel Kalmış "Üretim Biçimleri" Arasındaki Çatışma (Üretim Düzeni ile Mülkiyet Düzeni Arasındaki Çatışma)
Üretken Güçler ile Kapitalist Mülkiyet Arasındaki Uzlaşmaz Karşıtlık, Sınıfların Uzlaşmaz Karşıtlığında Açığa Vurulur
Değişimin Genelleşmesi, Toplumsal Üretimde Anarşi
Öbür Uzlaşmaz Karşıtlık: Üretimin Fabrikada Örgütlendirilmesi, Bütün Toplumda Üretim Anarşisi
Sonuçlar: 1. Yığınların Proleterleşmesi, İşsizlik (Yedek Sanayi Ordusu), Yoksulluk
Sonuçlar: 2. Aşırı-Üretim, Bunalımlar, Sermayenin Yoğunlaşması
Bireysel Kapitalizmin Ortadan Kalkmasına Doğru
Üretim Araçlarının ve Değişimin Toplumsallaştırılması
Proleteryanın Özel Görevi: Sınıfların ve Sınıf Devletlerinin Ortadan Kaldırılması
Kader Çağından Özgürlük Çağına
Özet ve Sonuç
Açıklayıcı Notlar

[Sayfa başı]


Tanıtım

"Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (1880), Friedrich Engels'in, Paul Lafargue'nin isteği üzerine, "Anti-Dühring" (1878) adlı kitabının üç bölümünü kimi eklemelerle biraraya getirmesiyle oluşmuştur. Önce Fransızca, ardından Almanca (1882) ve İngilizce (1892) basılmıştır. Kitabın "Giriş"i olan bölüm, Engels'in 1892'de ilk İngilizce baskı için yazdığı önsözdür.

Kitapta, Karl Marx'ın Fransızca birinci baskıya, Engels'in Almanca birinci ve dördüncü baskılara yazdıkları önsözlerin yanı sıra, Éléanor Marx Aveling'in, Engels'in 70. yaşgünü dolayısıyla yazdığı makale de yer almaktadır.

Bilimsel sosyalizmin kaynaklarının ve belli başlı ilkelerinin özetlendiği "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm", Engels'in yalın ve anlaşılır anlatımıyla, Paul Lafargue'nin eklediği açıklayıcı arabaşlıklarıyla ve küçük oylumuyla, Marksist teoriyle tanışmak isteyenlere önerilebilecek sağlam bir elkitabı niteliğindedir. Éléanor Marx Aveling'in'in, Engels'in çalışmalarını, kişiliğini ve Marx'la dostluğunu anlattığı makale de kitaba içtenlik katmaktadır.

"Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm", bütün bunlardan ötürü, okuyucuda yakınlık uyandırmak üzere de tasarlanmış bir kitap izlenimi uyandırmaktadır ve içeriğiyle, Marksçılığa genel bir giriş olması bakımından, Marksçı yazında önemli bir yeri vardır.

Öner Ünalan, Friedrich Engels'in "Socialism: Utopian and Scientific" (Progress Publishers, Moscow 1968) adlı kitabını İngilizcesinden Türkçeye çevirmiştir ve kitap "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" adıyla Kasım 1970'te, Sol Yayınları'nca basılmıştır.

* * *

Öner Ünalan'ın, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm"i tanıtmak amacıyla yazdığı ve Yeni Ülke dergisinde (1979) yayınlanan "Oylumu Küçük, Değeri Büyük Bir Yapıt" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

[Sayfa başı]


i Friedrich Engels, "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm" (çev. Öner Ünalan), 5. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Ağustos 1978, s. 5-6.