Yazıları

"ANTİLAİKLİĞİN ÖNLENMEYEN YÜKSELİŞİ"[i]

Belirli bir düşünüşü günümüzde şaşmadan sürdürenlere yakıştırılan adla söylemek gerekirse, Osman Bolulu bir dinozordur.

Bu kitabında ağırlık, ülkemizin çeşitli sorunlarıyla ilgili deneme ve makalelerdir. Çoğu yurtseverce kaygılarla kaleme alınmış yazılardır bunlar. Açık yürekle söylüyorum ki beni en çok etkileyen yanları da bu oldu. Düşüncelerin küçük gözlemlerle desteklenmesi bu yazılara hem ayrı bir hava veriyor, hem de düşünce kaynaklarını aydınlatıyor.

Gerçek bir Türkçesever olan Bolulu, bu incelemeleriyle, sevginin insanı düşünmeye ve incelemeye nasıl özendirdiğine örnekler veriyor.


i Öner Ünalan'ın (Ragıp Gelencik), Osman Bolulu'nun "Antilaikliğin Önlenmeyen Yükselişi" adlı kitabı için yazdığı arka kapak yazısı. Bkz.: Osman Bolulu, "Antilaikliğin Önlenmeyen Yükselişi", Prospero Yayınları, Ankara, 1994.