Kitapları

DİL YAZILARI

Yayın Tarihçesi
İçindekiler
Tanıtım

Yayın Tarihçesi

Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), "Dil Yazıları"(Ankara, Kasım 2006).[i]

[Sayfa başı]


İçindekiler

ÖNSÖZ
Bir Dil Adamı | Cemal Süreya
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmada Yöntem Üzerine
Batı Kaynaklı Sözcükler Sorunu
Batı Dillerinin Önekli Sözcüklerine Karşılık Bulma Sorunu
TDK Kurultayından Beklenen
Paşa'sız TDK Kurultayı Dolayısıyla Söyleşi
Dilsel Tartışmalar Üzerine Notlar
Sıkıntıdan Yarım Bırakılmış Bir Yazı
Bağnazlık Gerekli Olabilir mi?
Kural Gücü
Yasayla Türk Dili Kullandırımı
Dil ve İfade
Ve'li Düşünceler
Anlamdaş Sözcükler ve Dilde Varsıllık
Günah Tekesi Türkçe
Sizler ve Bizler
"Literature"den "Yazın"a
EK
Atatürkçülük Adına
Gerekseme mi, Gereksinim mi?
"Tartışılan Sözcükler"
Öz Türkçe Sözlük (Genişletilmiş 12. Baskı)

[Sayfa başı]


Tanıtım

"Dil Yazıları", Öner Ünalan'ın 1973-2006 yılları arasında yazdığı, "Dil ve Politika" adlı kitabına girmemiş dil ve dille ilgili yazılarının derlenmesinden oluşuyor. Zamana göre sıralanmış ve her birinin kaynağı sonunda bildirilmiş yazıların büyük kesimi çeşitli dergilerde yayımlanmış; biri inceleme, ikisi "değinti" üç yazı ise yayımlanmamış.

"Dil Yazıları"nda, 1970'li yıllarda yazılmış 8, 1980'li yıllarda yazılmış 2, 1990'lı yıllarda yazılmış 5 ve 2000'li yıllarda yazılmış 5 olmak üzere, 20 yazı yer alıyor.

[Sayfa başı]


i Öner Ünalan'ın dil ve dille ilgili yazılarından oluşan yayımlanmamış kitap. "Kasım 2006", zamana göre sıralanmış yazıların sonuncusunun tarihi.