Yaşamöyküsü

ÖNER ÜNALAN'IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ (OTOBİYOGRAFİSİ) - 2[i]

Öner Ünalan 1935'te Bursa'da doğdu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi (1957), ABD'de eğitim dalında master yaptı (1963); öğretmen, teknik eleman, danışman ve yönetici olarak çalıştı; 1988'de emekli oldu.

Ünalan 1965'te Yunus Nadi Armağanı kısa öykü birincilik ödülünü aldı. Pek az öykü yayımladı. Bilimsel yapıtlar çevirdi: Charles Darwin'den Türlerin Kökeni, İnsanın Türeyişi, Seksüel Seçme, A. Einstein-L. Infeld'den Fiziğin Evrimi, Karl Marx'tan Matematiksel Elyazmaları gibi... Dil ile ilgili inceleme ve denemelerini Soyut ve Türkiye Yazıları dergilerinde yayımladı ve bir bölüğünü Dil ve Politika adı altında kitaplaştırdı (1993). Gene dil üstüne günlük biçiminde yazdığı kısa denemeleri Papirüs'te (1980-81), Dize'de (1995-98) ve Evrensel Kültür'de yayımladı (1998). Ünalan yazılarında genellikle Ragıp Gelencik takma adını kullandı. Charles Darwin'in bilim tarihindeki yerini Darwin Ne Yaptı? adlı popüler kitabında anlattı (1997).


i Öner Ünalan'ın, olasılıkla 2001 yılında, "Yazarlar Ansiklopedisi"ne göndermek için daktilosuyla yazdığı özgün metinden aktardık.