Yaşamöyküsü

ÖNER ÜNALAN'IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ (OTOBİYOGRAFİSİ) - 1[i]

Öner Ünalan 1935'te Bursa'da doğdu; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi; ABD'de eğitim dalında master yaptı (1962-63); öğretmen, teknik eleman, danışman ve yönetici olarak çalıştı; 1988'de emekli oldu.

Ünalan 1965'te Yunus Nadi Armağanı kısa öykü birincilik ödülünü aldı. Pek az öykü yayımladı.

Bilimsel yapıtlar çevirdi: Charles Darwin'den Türlerin Kökeni, İnsanın Türeyişi ve Seksüel Seçme; A. Einstein-L. Infeld'den Fiziğin Evrimi; Karl Marx'tan Matematiksel Elyazmaları; Friedrich Engels'ten Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm; Marx, Engels, Lenin'den Marksizm, Kadın ve Aile; V. I. Lenin'den Karl Marx ve Öğretileri ve Din Üstüne gibi...

Ünalan dil, özellikle de dil-ideoloji ve politika üstüne yazdığı inceleme ve denemelerini Soyut ve Türkiye Yazıları dergilerinde yayımladı ve bir bölüğünü Dil ve Politika adıyla kitaplaştırdı (1993). Gene dil üstüne ve günlük biçiminde yazdığı kısa denemeleri Papirüs'te (1980-81), Dize'de (1995-98) ve Evrensel Kültür'de (1998-99) yayımladı. Ünalan yazılarında genellikle Ragıp Gelencik takma adını kullandı.

Charles Darwin'in bilim tarihindeki yerini Darwin Ne Yaptı adlı popüler kitabında anlattı (1997).


i Öner Ünalan, "Darwin Ne Yaptı?", Papirüs Yayınları, İstanbul, Aralık 2004, s. 5. (Özyaşamöyküsü, "Darwin Ne Yaptı?"nın Papirüs Yayınları'nca yapılacak baskısı için, olasılıkla 2004 yılında yazılmış olmalı. Daktilosuyla yazdığı özgün metne uygun aktardık.)