Yaşamöyküsü

ÖNER ÜNALAN'IN ÇOK KISA YAŞAMÖYKÜSÜ[i]

Öner Ünalan 1935’te Bursa’da doğdu; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi (1957); ABD’de eğitim dalında master yaptı (1963); öğretmen, teknik eleman, danışman ve yönetici olarak çalıştı; 1988’de emekli oldu.

Ünalan, ilk yazılarını ve çevirilerini (şiir) Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı (1961-62). 1965’te, Karıncayı İncitmeyen Adam adlı öyküsüyle Yunus Nadi Armağanı kısa öykü birincilik ödülünü aldı. Pek az öykü yayımladı (1965-66).

İngilizce ve Almanca’dan bilimsel yapıtlar çevirdi (1969-2000): Charles Darwin’den Türlerin Kökeni, İnsanın Türeyişi ve Seksüel Seçme; A. Einstein-L. Infeld’den Fiziğin Evrimi; Karl Marx’tan Matematiksel Elyazmaları; Friedrich Engels’ten Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm; Marx, Engels, Lenin’den Marksizm, Kadın ve Aile; V. I. Lenin’den Karl Marx ve Öğretileri ve Din Üstüne gibi...

Dil, özellikle de dil-ideoloji ve politika üstüne yazdığı inceleme ve denemelerini Soyut ve Türkiye Yazıları dergilerinde yayımladı (1973-80) ve bir bölüğünü Dil ve Politika adıyla kitaplaştırdı (1993). Gene dil üstüne günlük biçiminde yazdığı kısa denemelerini Papirüs’te (1980-81), Dize’de (1995-98) ve Evrensel Kültür’de (1998-99) yayımladı ve Dil Günlüğü adıyla kitaplaştırdı (1999). Dil Günlüğü, ölümünden sonra yayınlandı (2012). Ünalan yazılarında genellikle Ragıp Gelencik, kimi çevirilerinde ise Ferhat Gelendeş takma adını kullandı.

Charles Darwin’in bilim tarihindeki yerini Darwin Ne Yaptı? adlı popüler kitabında anlattı (1997). Gelencikler (şiir, 1994) adında yayınlanmamış bir kitabı da olan Ünalan, son yıllarında, adı büyük olasılıkla Einstein Ne Yaptı? konacak olan popüler bir kitap üzerinde çalışıyordu. 2011’de Ankara’da öldü.


i Öner Ünalan'ın 'çok kısa yaşamöyküsü'nü, 'yararlanılabilir' düşüncesiyle sunuyoruz. Metin, istenirse kaynak gösterilmeden (ya da gösterilerek) dilendiği gibi alıntılanabilir, bütün olarak kullanılabilir ya da düzenlenebilir. (Metin, Mart 2012'de gözden geçirilmiştir.)