Şiirleri


SON TAHLİL

seni son tahlilde seven gidi
bilseydi yaşanan bunca diyalektiği
sevegelir ve —giderdi
kucaklar gibi akan nehri

Ankara, Mart 1980