Şiirleri


İLHAN'LA KALE PARKINDA

İlhan Erdost için

sıradan şeylerin özeli
beni Sıvas'ta buluyor
örneğin bu kentin karayeli
doğduğun ilden esiyor
seninle şimdi Kale Parkında

seninle şimdi Kale Parkında
dokuz yüz ellilerde bir Ankara
taşrada kalmış ilkokul giysilerin
üç numarayla kesilmiş saçlarınla
ince boyunlu yağız çocuk
bir değil birçok çocuk
—daha kimse bilmiyor—
onur yüklü gelencik

seninle şimdi Kale Parkında
Evliya Çelebi'nin eski kalesi
kesme taştan iki sıra surları
on bin beş yüz adım çevresi
Evliya söylemez ya
zulmü tanır taşları

işte selçuklu kale
taşları bakışıyor
kanlı moğol gözlerin
keskin hançerleriyle

işte Aksak Timur
aksamayan zulmüyle

kalmamış
zulmü tanımış o eski taşlar
aşağıda Sıvas
türedi apartmanlar

seninle şimdi Kale Parkında
karaçam yeşili hava
gülüşün takılıp kalmış
salınan kavak yapraklarında

Sıvas, Haziran 1982i Bu şiir Yarın dergisinde (Kasım 1983) ve "İlhan İlhan"da (yayına hazırlayan Muzaffer Erdost, 1. baskı, Onur Yayınları, Aralık 1983, Ankara, s. 122-123) yayınlanmıştır.