Şiirleri


DAYANIŞMA

kaç gölge birleşse
kurtulur
basamaklara düşen bir gölge
katlanmaktan

Ankara, [tarihsiz]