Kitapları | Alıntılar

10 Haziran '98[i]

Tarihçi Cemal Kutay ilgiyle karşılanan iki kitap yayımladı. Kitapların tam adları şöyle: (birincisi) Atatürk'ün Beraberinde Götürdüğü Hasret: TÜRKÇE İBADET, Anadilimizde Kulluk Hakkı, (ve ikincisi) Din'i Anlayabilmenin; "Gerçek Müslüman" Olabilmenin ve de Laikliği, Demokrasiyi, Çağdaşlığı Koruyabilmenin Tek Yolu: TÜRKÇE İBADET - 2, Namazınızı Anadilinizle Kılabilirsiniz.

"Anadiliyle kulluk hakkı" anlanır gibi değil benim için; çünkü kulluk ve hak kavramlarını yanyana getiremiyorum. Allah'a Arapçayla değil de Türkçeyle veya başka bir anadiliyle tapınılırsa laiklik, demokrasi ve çağdaşlık korunur önermesi de anlanır gibi değil benim için; çünkü düşünmekle ilgisiz bir eylem (tapınmak) ile hiçbir şey korunamaz.

Tapınma dilinin Türkçe olmasını istemek, kadınların cenaze namazına katılmasını istemek gibi ilericilik sanılıyor. İlericilik her türlü kulluğu ortadan kaldırmak gerektiğini kavramakla başlar. Sorunu dil tabanında ve yalınkat bir ulusalcı yaklaşımla tartışıp anadiliyle tapınmayı yeğ tutmak gericilikte ilericiliktir.


i Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 88, Nisan 1999, s. 56.