Kitapları | Alıntılar

28 Mayıs '98[i]

Değerli bilimci Ekrem Akurgal demiş ki:

"Türkler M. S. IX. yüzyılda Yakındoğu'ya ve M. S. XI. yüzyılda Anadolu'ya geldiklerinde Yunanistan ve Yunanlılar deyimlerini İranlılardan ve Araplardan öğrendiler. Ancak bugünkü Yunanlılar kendilerine Elenler, ülkelerine de Ellas dememizi istiyorlar. Bizim bu çok doğal isteğe uymamız uluslararası görevimizdir. Bu nedenle bu kitapta Yunan yerine Elen ve Yunanistan yerine Ellas sözcükleri kullanılmıştır." (E. Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, 2. basım, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, Nisan 1998, s. 357.)

Sayın Akurgal'ın andığı sözcükleri kullanmam! Yunan egemen sınıfları Yunanistan'ı emperyalizmin uç beyliği yaptılar; chauvinist ve özellikle Türk düşmanı bir politikayı Yunan halkına dayatıp duruyorlar. O sözcükleri kullanarak bu politikaya destek olamam. Bu politika olmasaydı gene kullanmazdım onları. Dillere böyle karışmaya kimsenin hakkı yoktur.


i Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 88, Nisan 1999, s. 56.