Kitapları | Alıntılar

10 Mart '98[i]

Şöyle yazsam çok mu yanılmış olurum: Basında ve yayında adları en çok geçen ve sözleri anılıp yorumlanmaya değer bulunan bütün politikacılar gerici. Bu gericiler, gericilik sözcüğü yerine İRTİCA sözcüğünü özellikle kullanıyorlar; çünkü o Arapça sözcükte bile ortak gerici kimliklerine peçe arıyorlar.

Bunlardan öztürkçeci bilinen biri "gericiler" demeyip "irtica yandaşları" diyor. "Mürteciler" demezse öztürkçeciliği kurtulur sanıyor olmalı.


i Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 85, Ocak 1999, s. 54.