Kitapları | Alıntılar

14 Aralık '97[i]

Behramoğlu'nun dünkü yazısında takıldığım birkaç nokta daha var. Bunlardan yalnız biri üzerinde duracağım. Yazar diyor ki:

"Hürriyet'teki bir yazısında Mümtaz Soysal ('Sözcükler', 16. 11. 1997) TÖMER'in bir araştırmasının sonuçlarını aktarıyor. Buna göre, Amerikan ilköğretim okullarının ders kitaplarında 71.681, Almanya'da 70.400, Japonya'da 44.224, İtalya'da 30.193, Suudi Arabistan'da 13.579 sözcük bulunmaktayken, Türkiye ilköğretim kitaplarında bu sayı sadece 7.260. Bu dil yoksulluğu karşısında 'Bir Türk dünyaya bedeldir' özdeyişini bir Amerikalı ve bir Alman 10'ar, bir Japon 6, bir İtalyan 4 ve bir Suudi Arabistanlı 2 Türke bedeldir diye çevirmek acaba çok mu yanlış olur?"

Evet, çok yanlış olur!

Diyelim ki anılan sayılar sağlıklı bir araştırmanın sonuçlarıdır.[ii] Behramoğlu onlardan çıkarılabilecek ilk sonucu, Türkiye'de ilköğretimin anılan ülkelerdeki uygulamalara göre değişen oranlarda yetersiz kaldığını, iyileştirilmesi gerektiğini çıkarmıyor da, o ülkelerden birer kişinin kaç Türke bedel olduğunu hesaplıyor. "Bir Türk dünyaya bedeldir." benzeri sözler, belirli koşullarda, başka ülkelerde de söylenmiştir. Bunu bilmez mi Behramoğlu? O özdeyişi (özdeyiş ise) neden çürütülmesi gereken bir sav veya yanlışlığı gösterilmesi gereken bir varsayım gibi görüyor? O sözü söyleyen kişi ne söylediğini bilmiyor muydu?


i Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 80, Ağustos 1998, s. 50.

ii Öner Ünalan, TÖMER'in araştırmasıyla ilgili bulabildiği verileri "25 Aralık '97" tarihli günlüğünde kısaca değerlendirmiş (Bkz.: Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 80, Ağustos 1998, s. 51.):

25 Aralık '97

Üşenmedim, dün TÖMER'e gidip Ataol Behramoğlu'nun Mümtaz Soysal'dan aktardığı araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi aldım.
Soysal TÖMER'in dergisindeki bir haberden almış o sonuçları. ("A. Ü. TÖMER'den İlkokul Kitaplarına Yönelik Araştırma", Dil Dergisi, sayı 60, Ekim 1997, s. 92.)
Türkiye'de ve Dünya'da Anadili Eğitimi Sempozyumu" başlıklı ve bilgisayardan çıkmış sekiz sayfalık bir metin verdiler bana. Metin, sempozyumun sonuç bildirisi sayılabilir. (Gereçekte anadili eğitimiyle ilgili geniş bir araştırma var.)
TÖMER'in dergisindeki haber yetersiz; üstelik, elimdeki verilere bakılırsa yanlış. Haberde verilen sayılar "sözcük ve kavram" toplamı olarak sunuluyor. Oysa elimdeki tablolarda "söz varlığı"nı gösteriyor. Behramoğlu ise onları "sözcük sayısı" olarak anlıyor.
Haberdeki kimi sayılarla bildiridekiler birbirini tutmuyor. Örneğin, Türkiye'deki anadili ders kitaplarında toplam söz varlığı 4.999; haberde ise 7.260 sayısı yok. Haberde Suudi Arabistan'da 13.579 sözcük ve kavram kullanıldığı bildiriliyor; ama o ülkenin durum tablosunda bu sayı yok.
Eldeki tabloları karşılaştırmak güç; çünkü kimi toplamlar yinelemeli, kimileri yinelemesiz. İngiltere için söz varlığı (yinelemesiz toplam) 6.511; Türkiye için (yinelemesiz toplam) 4.997. Fransa, ABD, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan ile ilgili toplamlar yinelemeli. Karşılaştırmayı güçleştiren başka öğeler de var.
İspanya, Rusya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de araştırma kapsamındaymış, ama onlarla ilgili bilgi verilmemiş.
Sonuç bildirisi saydığım metin 24 dilek veya öneri ile bitiyor. Biri şu: "23. Hazırlanacak olan Türkçe anadili kitaplarında yer alacak kavram sayısı ve söz varlığı Türkçenin zengin bir dil olduğu da dikkate alınarak artırılmalıdır." Bu, bir dil işi olmaktan çok ve önce, ideolojik ve politik bir iştir.
Araştırma kitap olarak yayımlanacakmış.