Kitapları | Alıntılar

13 Aralık '97[i]

Ataol Behramoğlu da modaya uyup yazısını dil yanlışlarına vb. ayırmış; bir yerde diyor ki: "... amacım 'Saint Josephliler Derneği'nin elime epeyce zaman önce geçen bir duyurusundan söz etmek ve bunca geciktiğim için özür dilemekti... Prof. Ateş Vuran imzalı duyuruda, radyo, televizyon ve basında düzeltme (inceltme) işaretlerinin (şapkaların) kullanılmaz oluşu haklı olarak eleştiriliyor ve duyuru 'Şapkamızı geri istiyoruz!' cümlesiyle sona eriyordu (...) Dilimizin ciddi sorunları var... Onlara çözümler bulabilmek için öncelikle şapkamızı geri isteyelim." ("Şapka", Cumhuriyet, 13 Aralık 1997.)

Düzeltme iminin basında ve yazılı iletime az da olsa yer verilen televizyonda kullanılmaz olması anlanıyor da, radyoda kullanılmaz olması anlanır gibi değil.

Gerçekte, "Şapkamızı geri istiyoruz!" diyerek sözümona sızlananların amacı, Türkçe'yi de kollayan tutarlı gerekçelerle olur olmaz her yerde şapka giymeyenlere her yerde şapka giydirmektir. Şapka deyip okul çocuklarımıza zorla giydirdikleri o Osmanlı külahını kim giymek istemiş de engellenmiş? Ortada haklı bir eleştiri yok, düzeltme iminde bile dışavuran ideolojik ve politik bir uğraş var! Türkçenin sorunlarını çözmede şapka öncelikle önemliyse, sonralıkla çözeceğimiz önemli sorunlar yok demektir.


i Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 80, Ağustos 1998, s. 50.