Kitapları | Alıntılar

9 Aralık '97[i]

Eskiden dil yanlışları üstüne yalnız belirli dergilerde yazılır, kitaplar da yayımlanırdı. Günümüzde bu iş birkaç günlük gazetede yapılıyor ve ne yazık ki cılkı çıkarılıyor.

Türkiye'de Türkçe yanlışları yapılıyor da, herhangi bir ülkede konuşulup yazılan herhangi bir dil yanlışsız mı kullanılıyor? Bir dili yanlışsız, daha doğrusu en az yanlışlı kullananlar, hele güzel kullananlar, her ülkede azınlıktadırlar. Gönül ister ki günün birinde çoğunlukta olsunlar; çünkü bu, dille birlikte tarihsel birikimin ve yaşamın daha yaygın ve güzel paylaşılması da olur.

Türkçe yanlışı anlayışı o kerteye vardırıldı ki, birtakım sözcükleri herhangi bir ağızla söylemek bile Türkçe yanlışı sayılır oldu. Bir dilin ortak bir ağızla konuşulması iyi olur. Ancak, yeryüzünde böyle konuşulan dil var mı, olabilir mi? Belirli bir ağızla konuşan kişilerin bile söyleyişleri tümüyle bir değildir, olamaz da. Ayrıca, örneğin Karadeniz ağzıyla neden doğru Türkçe konuşulup yazılamasın?

Türkçe yanlışı anlayışını bu denli genişletmenin Türkçeye yararı olacağını sanmıyorum. Bu, olsa olsa, Türkçe yanlışları üzerine dalkalemlik edenlerin işine yarar.


i Ragıp Gelencik, "Dil Günlüğü", Evrensel Kültür (dergi), sayı 80, Ağustos 1998, s. 50.