Kitapları | Alıntılar

YARATILIŞ DOGMASI VE DARWIN[i]

Yaratılış Dogmasında türler üstüne söylenenler şöyle özetlenebilir:

  1. Bütün türler üç gün sürmüş bir yaratmanın ürünüdür;

  2. Her tür, öbürlerinden ayrı ve bugün nasılsa öyle yaratılmıştır;

  3. İnsan bütün canlılardan apayrı (Tanrı'nın suretinde) yaratılmıştır;

  4. Bugünkü türler, Nuh'la birlikte kurtulmuş belirli sayıdaki bireylerin dölleridir.

Görüldüğü gibi, Yaratılış Dogmasında canlılar âlemi birbiriyle ilişkisiz, değişmez türler topluluğu sayılır; insan o âlemin dışında ve üstünde tutulur.

Yaratılış Dogması "Yeryüzünde yaşam nasıl başladı?" sorusunu da yanıtlar: Yeryüzünde yaşam, Dogmada anlatıldığı gibi yaratılarak başlamıştır!

Bütün bunların yanlışlığından hiç kuşkusu olmadığını söyleyen Darwin'in vardığı sonuçlar, yukarıdaki maddelerle sınırlı ve karşılıklı olarak şöyledir:

  1. Türler pek uzun bir evrim sürecinin ürünüdür;

  2. Hiçbiri değişmez ve kalımlı olmayan türlerin hepsi, ortak bir veya birkaç kökenden gelmektedir;

  3. Yeryüzünde belirişi sözkonusu olunca, insan canlılar âleminin dışında ve üstünde değil, bütün canlılarla birlikte düşünülmelidir; çünkü onlarla kökendeştir;

  4. "Yaşayan canlı biçimlerinin hepsi Kambriyum Döneminden önce yaşamış olanların doğrudan doğruya dölü olduğu için, kuşakların o bilinen ardışımı asla kesilmemiştir; ve dünyayı tümüyle ıssız bırakmış hiçbir tufan olmamıştır."[1]

Böylece canlılar âlemi, insanı da içermek üzere, bir bütün olarak, yaşam da bir süreç olarak görülüyor. Yalnız, burada "Yeryüzünde yaşam nasıl başladı?" sorusuna yanıt yok.

Yeryüzünde yaşam nasıl başladı veya cansız maddeden canlı madde nasıl doğdu? Bu soru organik evrimle değil, yaşam öncesi kimyasal evrimle ilgilidir. Onun içindir ki Darwin yeryüzünde başlamış olan yaşamın nasıl gelişip bugünkü türlere ve insana vardığı ile ilgilenir. Ancak, ilerde görüleceği gibi, şu soruyla ilgilenecektir: Cansız maddeden bugün de canlı doğuyor mu?


1 Charles Darwin, Türlerin Kökeni (beşinci baskı, çeviren Öner Ünalan, Onur Yayınları, Ankara, Şubat 1996), s. 551.


i Öner Ünalan, "Yaratılış Dogması ve Darwin", Darwin Ne Yaptı?, Saypa Yayınları, Ankara, 1997, s. 14-15.