Hakkında Yazılanlar | Haber ve Duyurular

ÖNER ÜNALAN'I YİTİRDİK[i] | onerunalan.net

27 Ocak 2011, Perşembe günü Öner Ünalan'ı yitirdik. 28 Ocak 2011, Cuma günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verdik.

Öner Ünalan, çok yönlü bir aydın ve düşünürdü. Öncelikle bir dilci ve çevirmendi. Bir dilci olarak, sorunları nesnelliğiyle değerlendiren bir incelemeci, yapıcı bir eleştirmen ve yol göstericiydi; bir çevirmen olarak, kimi önemli bilimsel yapıtların çevirisine imza atmış titiz bir emekçiydi.

C. Darwin'den "Türlerin Kökeni", "İnsanın Türeyişi" ve "Seksüel Seçme"; A. Einstein, L. Infeld'den "Fiziğin Evrimi"; K. Marx'tan "Matematiksel Elyazmaları"; F. Engels'ten "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm"; Marx, Engels, Lenin'den "Marksizm, Kadın ve Aile"; V. I. Lenin'den "Karl Marx ve Öğretileri" ve "Din Üstüne" gibi bilimsel yapıtları Türkçe'ye kazandırmıştı.

1965 yılında, "Karıncayı İncitmeyen Adam" adlı öyküsüyle, Yunus Nadi Armağanı kısa öykü yarışması birincilik ödülünü kazanmıştı; çeşitli dergilerde az sayıda öykü ve şiir yayımlamıştı.

Öner Ünalan, bilim ve yazın alanlarında da incelemeler ve denemeler yazmıştı. Ülkemizdeki belirli dil-politika ilişkilerini anlatan kimi yazılarını derlediği "Dil ve Politika" (1993) adında kitabının yanı sıra, "Darwin Ne Yaptı?" (1997) adında bir popüler bilim kitabı da vardır.

Öner Ünalan kimi yazılarında 'Ragıp Gelencik', kimi çevirilerinde ise 'Ferhat Gelendeş' takma adını kullanmıştı.


i 11 Temmuz 2011 - 16 Ocak 2012 tarihleri arasında, sitenin 'Ana Sayfa'sında yayımladığımız duyuru.